VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Brönstjärn.

Skogsfastighet i Brönstjärn med ca 56 hektar produktiv skogsmark och ett virkesförråd om ca 4120 m3sk. Boniteten uppgår till 3,6 m3sk/ha/år. Fastigheten består av ca 60% tallskog. Jakträtt medföljer.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
71,4 ha
Skogsmark:
56,3 ha
Skogsimpediment:
4,9 ha
Inägomark:
9,8 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Virkesförråd:
4 120 m³sk
Fastighet:
Skellefteå Brönstjärn 9:1
Brönstjärn 35
93792 Burträsk

Utgångspris/ försäljningssätt

1 200 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Skellefteå Brönstjärn 9:1

Skogsfastighet i Brönstjärn.

Skogsfastighet i Brönstjärn med ca 56 hektar produktiv skogsmark och ett virkesförråd om ca 4120 m3sk. Boniteten uppgår till 3,6 m3sk/ha/år. Fastigheten består av ca 60% tallskog. Jakträtt medföljer.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Norra Skogsägarna. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 56 ha med ett virkesförråd om totalt 4120 m3sk varav ca 650 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Avdelningarna 21,28,30,31 och 38 i skogsbruksplanen har röjts av nuvarande ägare.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr.

Jakt

Fastigheten är oregistrerad för älgjakt. Vilket innebär att jakt sker på den egna fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 31700 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter