VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Obebyggd skogsfastighet - 43 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
43,2 ha
Skogsmark:
34,2 ha
Skogsimpediment:
9,0 ha
Virkesförråd:
4 237 m³sk
Fastighet:
Kungsbacka Torpa 21:2 & 21:3
Stallakärrsvägen
43974 Fjärås

Utgångspris/ försäljningssätt

2 700 000 kr
Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

2 900 000 kr

Kontakt

bild_Christian Christian Persson
Fastighetsmäklare
0340664012
0702564845
christian.persson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Varberg
Drottninggatan 17
432 31 Varberg
Kungsbacka Torpa 21:2 & 21:3

Obebyggd skogsfastighet - 43 ha

Obebyggd skogsfastighet om ca 43 ha varav 34 ha produktiv skogsmark. Ett samlat skifte. Lättillgänglig fastighet ca 2,5 km från motorvägspåfart. Möjlighet till skogsproduktion, jakt och rekreation.

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Besiktning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Jakt

Jakten är utarrenderad t.o.m. 2018-06-30. Köparen ansvarar för att säga upp avtalet. Uppsägning ska ske senast 2018-04-30.

Fastighetsbildning

Ca 3,8 ha har nyligen fastighetsreglerats till en grannfastighet. Lantmäteriets kartor är ännu ej uppdaterade och området är därför markerat med blå färg på bifogade fastighetskartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 800000 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 35 km söder om Göteborg, ca 14 km söder om Kungsbacka, ca 38 km norr om Varberg och ca 2,5 km E6-avfart Fjärås.

HitCounter