VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 16 ha Åryds-Bökemåla

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
3 796 m³sk
Boyta:
55 kvm
Fastighet:
Karlshamn Åryds-Bökemåla 1:32
Halasjövägen 1530-60
37495 Trensum

Utgångspris/ försäljningssätt

1 925 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Gunnar Gunnar Jönsson
Fastighetsmäklare
045744349
0702007882
gunnar.jonsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
Karlshamn Åryds-Bökemåla 1:32

Skogsfastighet 16 ha Åryds-Bökemåla

Virkesrik skogsfastighet i ett samlat skifte på 16 ha med enklare byggnader. Virkesförrådet uppgår till ca 3 800 m³sk, varav 3 250 m³sk är avverkningsmogen barrskog. Terrängen är är bra och boniteten ligger på 8,4 m³sk/ha/år. Fastigheten lämpar sig bl.a. till den jakt och fiskeintresserade. Pris 1 925 000 kr eller bud

Byggnader

Bostaden

Bostaden är en äldre bostadsbyggnad byggd på en stengrund. Stomme och fasad är av trä och taket är belagt med eternittak. Uppvärmningen består av kakelugnar samt luft/luftvärmepump. Vatten och avlopp saknas in till bostaden. Grävd brunn finns i anslutning till bostaden. NB: 2 rum och kök och hall samt glasveranda. ÖB: oinredd. Byggnaden är i äldre skick med bra stomme, fasad och tak, men renoveringsbehov föreligger inne i bostaden.

Ladugården

Ladugårdsbyggnaden är byggd i trä och har ett tak av betongpannor. Byggnaden är i äldre skick och används idag som förråd.

Stuga

Inom fastigheten finns även en mindre stuga som bl.a. kan användas som jaktstuga.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2017 av Harald Rooth. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 15,4 ha med ett virkesförråd om 3 800 m³sk. Skogsmarken utgörs av äldre avverkningsmogen barrskog med inslag av löv. Bestånden är relativt välslutna och marken har en god terräng med en bonitet på 8,4 m³sk/ha/år. Marken är delvis sluttande med rörligt markvatten. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjligheter till jakt på älg, rådjur, vildsvin m.m.

Fiske

Sedvanligt insjöfiske ges i Vänsterslå sjön, strax söder om fastigheten samt övriga sjöar inom byn. Se mer info gällande samfälligheterna S:2, S:3 och S:4.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade kulturlämningar eller naturvärden finns registrerade inom fastigheten. (Källa:SeSverige)

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3800 kr

HitCounter