VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet Biskopsbyn

Skogsfastighet i Biskopsbyn med en total areal om ca 7,7 ha, fördelat på två skiften varav ca 5,4 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 180 m³sk och en bonitet på ca 3,3 m³sk/ha/år. Fastigheten ingår i Lima besparingsskogar, läs mer på http://www.limaskog.com/default.asp?PageID=510

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
7,7 ha
Skogsmark:
5,4 ha
Myr/kärr/mosse:
2,1 ha
Inägomark:
0,2 ha
Virkesförråd:
180 m³sk
Fastighet:
Malung-Sälen Biskopsbyn 7:6

Utgångspris/ försäljningssätt

200 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Malung-Sälen Biskopsbyn 7:6

Skogsfastighet Biskopsbyn

Skogsfastighet i Biskopsbyn med en total areal om ca 7,7 ha, fördelat på två skiften varav ca 5,4 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 180 m³sk och en bonitet på ca 3,3 m³sk/ha/år. Fastigheten ingår i Lima besparingsskogar, läs mer på http://www.limaskog.com/default.asp?PageID=510

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Jome skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten ca 7,7 ha varav ca 5,4 ha produktiv skogsmark, med ett virkesförråd om totalt ca 180 m³ sk varav ca 76 m³ sk är S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Malung-Sälen kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr.

Lima Besparingsskogar

Fastigheten är delägare i Lima besparingsskogar, Vilket gör den berättigad till olika bidrag och utökade jaktmöjligheter.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter