VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog och fäbod i Säterbodarna, Leksand

Trevlig fäbodstuga på kringbyggd gård i Säterbodarna mellan Leksand och Bjursås, och ett fint skogsskifte med god bonitet. Ett skönt ställe för rekreation och tystnad! Totalt ca 18 ha med ett virkesförråd om ca 2 300 m³sk. Jakt i Stormo Jaktklubb, ca 650 ha. Försäljningen gäller del av fastighet vilket medför en lantmäteriförrättning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
17,8 ha
Skogsmark:
16,7 ha
Myr/kärr/mosse:
0,9 ha
Småhusmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
2 346 m³sk
Fastighet:
Leksand Plintsberg 8:6, del av
Säterbodarna
793 90 Leksand

Utgångspris/ försäljningssätt

1 000 000 kr
Öppen budgivning

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För invändig visning av fäboden kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Leksand Plintsberg 8:6, del av

Skog och fäbod i Säterbodarna, Leksand

Trevlig fäbodstuga på kringbyggd gård i Säterbodarna mellan Leksand och Bjursås, och ett fint skogsskifte med god bonitet. Ett skönt ställe för rekreation och tystnad! Totalt ca 18 ha med ett virkesförråd om ca 2 300 m³sk. Jakt i Stormo Jaktklubb, ca 650 ha. Försäljningen gäller del av fastighet vilket medför en lantmäteriförrättning.

Byggnader

Fäbod

Trevligt fäbodställe på kringbyggd gård. Troligen uppförd under senare delen av 1800-talet. Välbevarad enkelstuga med timmerstomme på stenplintar. Plåttak med tegelprofil. Storstuga med tarrsäng och öppen spis, enkel köksinredning och vedspis i kammaren. Genomgående renovering under 1970-talet, då bl.a. skorsten murades om, plåttak lades på, invändig isolerning och takhöjning, nya fönster och installation av vedspis. Runt gårdstunet finns även ett gammalt fejs/stall med vidbyggt utedass, en lada och ett härbre. Alla timrade med tegeltak, i varierande skick. Fejset fungerar numera som sittstuga med kamin.

Skogsuppgifter

Det finns en skogsbeskrivning upprättad i september 2017 av Per Vestling, LRF Konsult. Enligt beskrivningen omfattar den produktiva skogsmarken 16,7 ha med ett virkesförråd om 2346 m³sk varav 373 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Skiftena ligger inom Norra Leksands Älgskötselområde, ca 25 000 ha. Jakten bedrivs genom Stormo Jaktklubb, vilken har en areal om ca 650 ha. Kontaktperson Anders Nääs.

Fiske

Fastigheten ligger inom Bjursås-Leksands fiskevårdsområde. Tillgång till kräftfiske. (http://bjursasleksandsfvof.se/)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns lämningar efter fäbodar registrerade med RAÄ-nr Leksand 856:1 samt Leksand 2478. (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se) Kontakta Länsstyrelsen inför åtgärder i området.

Rättigheter och belastningar

Enligt fastighetsutdrag: Fastigheten belastas av Officialservitut för väg till förmån för Leksand Risa 3:9, Leksand Sätra 10:7, 12:8 samt 14:12. Fastigheten har del i ett antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som avser vägar och fiske. Endast de andelar i samfälligheter som krävs för lantmäteriförrättningens genomförande medföljer.

Vägar

Fastigheten har del i Leksand Romma GA:1 (förvaltas av Hyttsjöns Samfällighetsförening), samt Leksand Sätra GA:5 (förvaltas av Stormo Samfällighetsförening). Årlig kostnad om ca 1600 kr.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning av gårdsskiftet, som då behålls av säljarna, eller genom att den förvärvade delen fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Om försäljningen resulterar i en avstyckning krävs förvärvstillstånd då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Städning

Byggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Bostadsbyggnaden kommer att överlåtas i grovstädat skick. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick.

Områdesbeskrivning

Den genuina fäboden Säterbodarna ligger fint på en höjd, i skogsbygden mellan Leksand och Bjursås. Aktivt fritidsområde med exempelvis gemensam majstångsresning under sommaren. Ca en kilometers skogsstig ner till Hyttsjön

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" och på hemsidan finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Vägbom sista biten. Vägen plogas ej på vintern.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter