VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Elovsbyn

Skogsfastighet i Elovsbyn om ca 74,7 ha varav 62,3 ha produktiv skogsmark. Beräknat virkesförråd om ca 8446 m³sk. Fastigheten är fördelad på fyra skiften och angränsar till bland annat Släperudstjärnet. Fastigheten har jakträtt och ingår i Lönnskog vvo.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
74,5 ha
Skogsmark:
62,3 ha
Skogsimpediment:
2,9 ha
Övrigmark:
9,3 ha
Virkesförråd:
8 446 m³sk
Fastighet:
Säffle Elovsbyn 1:21

Utgångspris/ försäljningssätt

2 950 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Säffle Elovsbyn 1:21

Skogsfastighet i Elovsbyn

Skogsfastighet i Elovsbyn om ca 74,7 ha varav 62,3 ha produktiv skogsmark. Beräknat virkesförråd om ca 8446 m³sk. Fastigheten är fördelad på fyra skiften och angränsar till bland annat Släperudstjärnet. Fastigheten har jakträtt och ingår i Lönnskog vvo.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017-07-01 av planläggare Göran Klarström. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 62,3 ha med ett virkesförråd om 8446 m3sk varav 7232 m3sk är gallringsskog G1. Avdelning 49 finns med i upprättad skogsbruksplan men ingår ej i försäljningen.

Skogsvård

Se skogsvårdsåtgärder i upprättad skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Nyttjanderätt

På ett mindre område av fastigheten kommer ett nyttjanderättsavtal/servitut att upprättas av nuvarande ägare och kommer att belasta Elovsbyn 1:21. Se markerat område på bifogad karta i objektsbeskrivningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde. Kostnad f.n. är 3 700 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Lönnskog vvo.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten berörs av Segolstorpshöjdens naturreservat, hela avdelning 27. Fastigheten berörs även av ett mindre område med biotopskydd/sumpskog söder om Norra Deledolpan.

Skattetal

Fastigheten har skattetalet 21 Öre, penningar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 650000 kr

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter