VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård med vackert läge i Bensjö, Bräcke

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
14,1 ha
Skogsmark:
1,2 ha
Inägomark:
12,8 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
150 m³sk
Boyta:
108 kvm
Fastighet:
Bräcke Bensjö 1:14, del av
Bensjö 256
84391 Bräcke

Utgångspris/ försäljningssätt

1 500 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Mikael Mikael Sillerström
Fastighetsmäklare
063157122
0733103518
mikael.sillerstrom@lrfkonsult.se
Malin Martinsson
Assistent
malin.martinsson@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Bräcke Bensjö 1:14, del av

Gård med vackert läge i Bensjö, Bräcke

Trevlig gård belägen i lantlig miljö vilken till större delen utgörs av sammanhängande växtlig inägomark. Areal om totalt ca 14 ha varav ca 12 ha inägomark. Vackert beläget med panoramautsikt mot Bensjön samt ca 500 meter egen strand mot sjön i vilken man också har fiskerätt. Jakträtt inom ca 3 000 ha.

Byggnader

Bostadshus

Äldre tilläggsisolerat hus med timmerstomme uppförd på torpargrund. Plåttak (2007) med tegelprofil, nya 2-glas isolerfönster. Jordkällare i anslutning till huset. Entréplan: Mindre hall med trägolv och tapet. Kök med enhetligt trägolv och tapet, utrustat med spishäll, spisfläkt, diskmaskin, kyl/frys. TV-rum med trägolv och tapetserad vägg. Tvättstuga och toalett med golv och väggmatta. Övre plan: Hall med trägolv och tapet. Sovrum (Master) med Bräckegolv och tapetserad vägg. Sovrum med trägolv och tapet samt sovrum med laminatgolv och tapet. Badrum med klinkergolv och kaklad vägg utrustat med badkar, handfat och WC.

Energideklaration

Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad. Arealuppgifter från fastighetstaxeringen.

Bakstuga/vedbod

Äldre lösvirkeshus med eternittak innehållande bakstuga (fungerande men ej besiktigad) vedbod samt ett förråd.

Vagnsbod

Enklare vagnsbod i lösvirke och plåttak.

Loge

Enklare loge i lösvirke och eternittak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2016 av Norrskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 1,2 ha med ett virkesförråd om 150 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Bensjö viltvårdsområde med en areal om 2 905 ha. Viltvårdsområdet ingår i Bräcke älgskötselområde med en areal om 48 419 ha.

Fiske

Fastigheten ingår i Bensjö FVO. Bestämmelser kring denna finns i föreningens stadgar.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten. (källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar på fastigheten. (källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 1 500 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Fastighetsbildning

Försäljningsområdet avser markområde enligt skogsbruksplanens kartor av fastigheten Bräcke Bensjö 1:14. Markområdet skall genom lantmäteriförrättning avstyckas och bilda egen fastighet, alternativt fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren har lämnat in ansökan om avstyckning till Lantmäteriet och står kostnaden för avstyckningen. Skulle köparen välja att fastighetsreglera fastigheten till egen fastighet står köparen för kostnaden för fastighetsregleringen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen. Gällande ovanstående område av Bräcke Bensjö 1:14 skall andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/servitut/skattetal och liknande komma att medfölja försäljningsobjektet såsom lantmätare finner lämpligt.

Visning

Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren, ring och boka tid. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varför relevanta taxeringsvärden ej kan redovisas. Nya taxeringsvärden kommer att fastställas efter avslutat Lantmäteriförrättning.

Vägbeskrivning

Från Bräcke kör ca 5 km söderut på Europaväg 14, sväng där höger mot Bensjö. Kör sedan ca 1 km och sväng vänster. Fastigheten nås då efter ca 800 m.

HitCounter