VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Bolagsägt hönseri Kristianstad

Fastigheten Kiaby 94:2 är en bolagsägd fastighet på 3,5 ha med ett modernt hönseri strax utanför Kristianstad med plats för ca 20 000 höns. Byggnaderna är moderna och byggda år 2004 i gjutna elementblock och har idag en årsproduktion av ägg på nästa 400 ton. Fastigheten ägs idag i aktiebolagsform och ger genom sin areal och belägenhet möjligheter till att utöka produktionen av ägg genom exempelvis frigående utomhus ägg eller alternativt ekologiska ägg. Alternativt kan byggnaden byggas om till lösdriftstall för annan uppfödning exempelvis nötdjursuppfödning eller slaktkycklingar. Arealen på fastigheten ger utrymme för utbyggnation av stallar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Kristianstad Kiaby 94:2

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakta ansvarig mäklare för visning av byggnaderna.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
Kristianstad Kiaby 94:2

Bolagsägt hönseri Kristianstad

Fastigheten Kiaby 94:2 är en bolagsägd fastighet på 3,5 ha med ett modernt hönseri strax utanför Kristianstad med plats för ca 20 000 höns. Byggnaderna är moderna och byggda år 2004 i gjutna elementblock och har idag en årsproduktion av ägg på nästa 400 ton. Fastigheten ägs idag i aktiebolagsform och ger genom sin areal och belägenhet möjligheter till att utöka produktionen av ägg genom exempelvis frigående utomhus ägg eller alternativt ekologiska ägg. Alternativt kan byggnaden byggas om till lösdriftstall för annan uppfödning exempelvis nötdjursuppfödning eller slaktkycklingar. Arealen på fastigheten ger utrymme för utbyggnation av stallar.

Byggnader

Äggproduktionsbyggnad

Produktionsbyggnaden är uppförd år 2004 på en isolerad gjuten betongplatta med måtten 18*80 m. Väggarna är av isolerade betongelement i nedre del samt plåtfasad på de övre delen och taket består av takplåt. Byggnadsytan består av ca 1 000 m² produktionsyta med stalldel i två plan, resterande utrymme av ca 440 m² består av packningsutrymme, pumprum för vatten, reservelverksutrymme, emballageförråd, kylrum samt personalutrymme med toalett och dusch. Golv och väggar är delvis kaklade i personal utrymmena och packningsutrymmet. I övrigt finns en rejäl lastkaj. Produktionsbyggnaden är godkänd för 19 997 st enheter med miljötillstånd. Stalldelen består av frigående höns i två plan och med burar. Utgödslingen sker genom automatiska gummiband ut till gjuten gödselplatta med väggar och tak av plåt. Ventilationssystemet är godkänt och kommer från Skov Ventilation. Fodersilosar finns och är kopplade till en fodercentral, övrigt fodervåg. Fodersilosarna utgörs av 1 kalksilo samt fyra fodersilosar på vardera 20 m³. Ungefärlig månadsproduktion är ca 32 ton/månad. I anslutning till byggnaden finns en vattenborra, vilken vattnet kommer ifrån till produktionen. Avloppet från toalett och dusch är kopplad till en godkänd trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Uppvärmningen av personalutrymme samt packningsutrymmet är uppvärmt med vattenburen golvvärme kopplad till en elpatron. Inredningen i byggnaden är av märket Red-L flervåningssystem med högbeläggning. Packningsmaskinen i packrummet är av Staalkat med staplare.

Skogsuppgifter

Skogsmarken på fastigheten uppgår till ca 2,8 ha och består i huvudsak av 75-85 årig tallskog med en uppskattad volym till ca 220-230 m³sk/ha. Det åligger även spekulant/köpare att själv kontrollera volymerna.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4350000 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter