VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Tillväxtfastighet i Västra Ämtervik

Tillväxtfastighet med goda förutsättningar för skogsproduktion med höga boniteter och medelålders bestånd. Fastigheten är väl försedd med vägar. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 26,1 ha och är granskogsdominerad. Virkesförrådet är uppskattat till ca 3365 m³sk (129 m³sk/ha). Jakträtt inom Sillegård-Svensby vvo.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
26,4 ha
Skogsmark:
26,1 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Virkesförråd:
3 365 m³sk
Fastighet:
Sunne Svensby 1:41

Utgångspris/ försäljningssätt

1 200 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Sunne Svensby 1:41

Tillväxtfastighet i Västra Ämtervik

Tillväxtfastighet med goda förutsättningar för skogsproduktion med höga boniteter och medelålders bestånd. Fastigheten är väl försedd med vägar. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 26,1 ha och är granskogsdominerad. Virkesförrådet är uppskattat till ca 3365 m³sk (129 m³sk/ha). Jakträtt inom Sillegård-Svensby vvo.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017-03-30 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 26,1 ha med ett virkesförråd om 3365 m3sk varav 1722 m3sk är gallringsskog G1.

Skogsvård

Se skogsvårdsåtgärder i upprättad skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Sillegård-Svensby vvo.

Skattetal

65:6 1/2 Öre, penningar

Planer, bestämmelser mm

Inga planer eller bestämmelser.

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter