VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mindre skogsgård

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
23,1 ha
Skogsmark:
20,5 ha
Skogsimpediment:
0,9 ha
Övrigmark:
1,7 ha
Virkesförråd:
670 m³sk
Boyta:
94 kvm
Fastighet:
Ånge Saxen 2:29
Saxen 872
84013 Torpshammar

Utgångspris/ försäljningssätt

395 000 kr
Öppen budgivning

Visning

Kontakta mäklare för visning

Kontakt

bild_Patrik Patrik Ulander
Fastighetsmäklare
061128935
0706128935
patrik.ulander@lrfkonsult.se
bild_Fredrik Fredrik Ståhl
Kontaktperson
060678817
fredrik.stahl@lrfkonsult.se
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand
Ånge Saxen 2:29

Mindre skogsgård

En trevligt mindre gård för permanentboende eller ett fint fritidsboende. Här i byn Saxen bor du enskilt med naturen in på knuten och med tillhörande mark på drygt 20 hektar finns det alltid något att sysselsätta sig med.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är i ett plan med trevlig veranda hopbyggd med praktisk carport. Huset är påbyggt mitten av 80-talet och byggnaden värms med direktverkande el. Luftvärmepump är installerad med den fungerar ej i dagsläget. Planlösning: Från hallen ligger badrummet rakt fram, ett sovrum till höger, samt kök och vardagsrum till vänster. Köket håller bra standard och är fullt utrustat. I köket finns även en vedspis som värmer gott mörka höst- och vinterkvällar. I vardagsrummet finns gott om sällskapsyta och här finns ytterligare en eldstad. Från vardagsrummet finns utgång till groventré.

Garage och tvättstuga

Garage och tvättstuga på gjuten platta och med tak av plåt. I garaget finns plats för mindre personbil och diverse verktyg. Längst bak i garaget finns ingång till tvättstugan där även hydroforen står. Byggnadsarea ca 29 m²

Traktorgarage

Traktorgarage med grusgolv, träpanel och tak av plåt. Påbyggd del för förvaring av verktyg med mera. Byggnadsarea ca 76 m²

Sommarstuga

Mindre sommarstuga/gäststuga med stående träpanel och plåttak. Byggnaden utgörs av ett rum och en mindre altan. El finns indraget . Byggnadsarea ca 30 m²

Matkällare

Valvad matkällare av cement

Äldre härbre

Ett mindre timrat härbre med plåttak. En äldre byggnad som idag används till förvaring.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad hösten 2017 av Fredrik Ståhl, LRF Konsult AB. Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 670 m³sk och gran är det dominerande trädslaget följt av tall. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,6 m³sk per hektar. Gallring är förslagen på 1,7 hektar och drygt 2 hektar bör röjas. Se skogsbruksplan för ingående uppgifter. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Avdelning 7, ca 0,5 hektar behöver hjälpplanteras då det endast delvis är självföryngrat.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Allmänt

Mindre skogsgård för fast eller fritidsboende enskilt och ostört beläget. Fastigheten är drygt 20 hektar så här finns fina möjligheter för dig som trivs ute i naturen och vill sköta skogen själv. På fastigheten finns stuga, funktionellt garage och gott om övriga byggnader för förråd. Fastigheten består av fyra skiften om total areal ca 23 ha, produktiv skogsmark ca 20 ha med virkesförrådet om ca 670 m³sk samt skogsimpediment ca 0,9 ha och övrig mark (tomt mm) 1,7 ha. Gran upptar ca 31 %, tall ca 30 %, löv 20 % och contorta 19 % av virkesförrådet. 2 % (0,5 ha) av arealen skog är i huggningsklassen K1, 57 % ( 11,2 ha) är R1 och R2 skog, 39 %, (7,9 ha) av arealen är skog i huggningsklassen G1 och volymen uppgår här till ca 526 m³sk.

Vägbeskrivning

Från Ånge: Ta väg 83 mot Europaväg 14 och Sundsvall. Sväng av vid Torpshammar och kör bron över Ljungan. Ta vänster mot Munkbysjön och ca 13 kilometer efter Munkbyn ligger fastigheten på höger sida. Från Sundsvall: Kör väst på Europaväg 14. Fortsätt förbi Stöde, sväng vänster ned till Viskan och åk över bron. Fortsätt mot Munkbysjön och ca 13 kilometer efter Munkbyn ligger fastigheten på höger sida.

Jakt

Jakträtt på egen fastighet. Inget jaktlag jagar på fastigheten i dagsläget.

Service

Mataffär, skola och bensinstation finns i Torpshammar. På skolan går ca 80 elever, förskoleklass t.o.m år 5. I byggnaden finns även fritidshem samt Torpshammars bibliotek.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige). I skogsbruksplanen har man satt 1,1 hektar är märkt NO, naturvårdsmål orört, se skogsbruksplan.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten (Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdsområde i Ånge kommun. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 3 700 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Lagfart

Lagfartskostnad på 1,5 % av köpeskillingen samt en expeditionsavgift på 825 kr tillkommer.

Taxeringsvärden

Taxeringsvärde 2017 totalt 816 000 kr fördelat på tomtmark 20 000 kr, bostadsbyggnad 177 000 kr, skogsmark 571 000 kr, åkermark 7 000 kr, betesmark 4 000 kr, impediment 3000 kr och ekonomibyggnad 34 000 kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Information

Se kommunens hemsida www.ange.se och https://upplevange.nu/.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 127300 kr

HitCounter