VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Liten skogsfastighet

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
6,9 ha
Skogsmark:
2,5 ha
Åkermark:
2,9 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Övrigmark:
1,2 ha
Virkesförråd:
550 m³sk
Fastighet:
Sollefteå Gideåberg 1:23
Gideåberg 143
88041 Edsele

Utgångspris/ försäljningssätt

150 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Daniel Daniel Höglund
Fastighetsmäklare
0620-259 30
070-601 82 19
daniel.hoglund@lrfkonsult.se
bild_Peter Peter Zetterström
Kontaktperson
062025931
0705310928
peter.zetterstrom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå
Sollefteå Gideåberg 1:23

Liten skogsfastighet

Skogsfastighet på totalt 7 ha varav 2,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd 550 m³sk med i huvudsak slutavverkningsbar skog.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 2,5 ha med ett virkesförråd om 550 m³sk. Geografiska och biologiska förutsättningar Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Boniteterna är goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper. Skogstillstånd Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 64 % av virkesförrådet. Ungefär 84 %, (2,1 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 510 m³sk. Ingen skog är yngre än 20 år.

Inledning

Fastigheten Gideåberg 1:23 är belägen i Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 2,5 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 550 m³sk, med i huvudsak slutavverkningsbar skog.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Gideåberg ca 50 km nordväst om Sollefteå. Se våra skyltar och översiktskarta samt vår köpa gård app.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd. Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Jakt

Fastigheten ingår inte inte något område för älgjakt. För oregistrerade kalvområden börjar jakten den 4 september och slutar den 8 september 2017.

Åkermark

2,9 ha åker och betesmark enligt skogsbruksplanen. Ingen uppgift finns om att marken är upplåten eller inte upplåten.

Byggnad

På fastigheten finns en byggnad i timmerstomme samt ett förråd. Byggnaderna är i dåligt skick.

Naturreservat

Avdelning 1 enligt skogsbruksplanen kommer att bli ett naturreservat. Ersättningen tillfaller säljaren. I skogsbruksplanen så är volymen borttagen samt är marken klassificerad som hänsynsmark.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500 kr

HitCounter