VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Norrvik

Fin skogsfastighet vackert belägen med slående natur och med vackra vyer. Fastigheten ligger i Norrvik i Vilhelmina kommun, en liten by norr om Stor Arasjön. På ett av skiftena finns en egen badstrand med plats för båt, utanför ligger en egen ö belägen. Två Naturreservat i nära anslutning till fastigheten, Arasjön- och Alsbergets naturreservat, vilket bidrar till att området bjuder in till fina promenader. I Norrvik finner du fina möjligheter till svampplockning, bärplockning, vandring, jakt och fiske mm i natursköna miljöer.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
173,4 ha
Skogsmark:
86,8 ha
Skogsimpediment:
16,4 ha
Åkermark:
3,0 ha
Övrigmark:
4,3 ha
Skog med restriktion:
0,2 ha
Vatten:
62,7 ha
Virkesförråd:
7 400 m³sk
Fastighet:
Vilhelmina Norrvik 1:18

Norrvik

Utgångspris/ försäljningssätt

995 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Vilhelmina Norrvik 1:18

Skogsfastighet i Norrvik

Fin skogsfastighet vackert belägen med slående natur och med vackra vyer. Fastigheten ligger i Norrvik i Vilhelmina kommun, en liten by norr om Stor Arasjön. På ett av skiftena finns en egen badstrand med plats för båt, utanför ligger en egen ö belägen. Två Naturreservat i nära anslutning till fastigheten, Arasjön- och Alsbergets naturreservat, vilket bidrar till att området bjuder in till fina promenader. I Norrvik finner du fina möjligheter till svampplockning, bärplockning, vandring, jakt och fiske mm i natursköna miljöer.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juli 2017 av Steve Fahlgren LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken ca 87 ha med ett virkesförråd om ca 7 400 m3sk varav 1 100 m3sk är G1-skog, ca 5800 m3sk är S2- och S3 -skog och ca 500 m3sk E2-skog..

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten förutom ett område som är registrerat som kulturhistorisk lämning för myrodling samt Naturreservat som angränsar till fastigheten. (Källa Se Sverige).

Jakt

Oregistrerad mark.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Vilhelmina kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9900 kr

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter