VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 22 ha

Obebyggd skogsfastighet belägen strax öster om Herrljunga. Fastighetens totala areal uppgår till 22,7 ha varav 20,1 ha utgörs av produktiv skogsmark, 1,4 ha betesmark och 1,2 ha övrig mark fördelat på tre skiften. Virkesförrådet är bedömt till 4 390 m³sk och boniteten uppgår till höga 9,6 m³sk.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
22,7 ha
Skogsmark:
20,1 ha
Skogsimpediment:
1,1 ha
Betesmark:
1,4 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Virkesförråd:
4 391 m³sk
Fastighet:
Herrljunga Vreta 4:3

Utgångspris/ försäljningssätt

2 400 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde
Herrljunga Vreta 4:3

Skogsfastighet 22 ha

Obebyggd skogsfastighet belägen strax öster om Herrljunga. Fastighetens totala areal uppgår till 22,7 ha varav 20,1 ha utgörs av produktiv skogsmark, 1,4 ha betesmark och 1,2 ha övrig mark fördelat på tre skiften. Virkesförrådet är bedömt till 4 390 m³sk och boniteten uppgår till höga 9,6 m³sk.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 20,1 ha med ett bedömt virkesförråd om 4 390 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 218 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till höga 9,6 m³sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 112 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 31 % tall, 66 % gran, 3 % löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 3 000 m³sk, i huvudsak föryngringsavverkning. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i november 2017 av Sten Nilsson. ​

Jakt

Jakträtten är upplåten 2018-06-30 och därefter tillgänglig för köparen.

Betesmark

Ca 1,4 ha betesmark, marken saknar stödrätter.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 21,7 ha.

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde

Liknande fastigheter