VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog med JAKTRÄTT!

Lämplig skogsfastighet för dig som både vill äga skog och jaga! Fastighetens totala areal uppgår till 3,5 ha med totalt virkesförråd om 153 m³sk. Belägen i Sannäs, lättillgänglig nära riksväg 84. Jakträtt i Södra Sannäs vvo.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
3,5 ha
Skogsmark:
3,3 ha
Övrigmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
153 m³sk
Fastighet:
Hudiksvall Sunnansjö 5:4

Delsbo

Utgångspris/ försäljningssätt

100 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Christopher
bild_Linnea
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall
Hudiksvall Sunnansjö 5:4

Skog med JAKTRÄTT!

Lämplig skogsfastighet för dig som både vill äga skog och jaga! Fastighetens totala areal uppgår till 3,5 ha med totalt virkesförråd om 153 m³sk. Belägen i Sannäs, lättillgänglig nära riksväg 84. Jakträtt i Södra Sannäs vvo.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Linnea Åkerlund, LRF Konsult.

Skogsvård

På fastigheten finns röjning om totalt 1,7 ha att utföra snarast.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsmark

Fastigheten är belägen i Sannäs, intill riksväg 84, mellan Delsbo och Näsviken i Hälsingland. Fastighetens totala areal uppgår till 3,5 ha med totalt virkesförråd om 153 m³sk. Avdelning 3 i skogsbruksplanen är svårbrukad då den är mycket blöt och svämmad under hösten då vi var ute och gjorde skogsbruksplanen.

Inskrivningar

Fastigheten berörs av 2 inskrivningar, det ena är avtalsnyttjanderätt Tele samt det andra är avtalsservitut Kraftledning.

Jakt

Jakt ingår i Södra Sannäs vvo. Kontaktperson är Kjell Evert Evertsson, 070-347 56 39.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Välkommen ut i skogen!

Visning sker på egen hand, genom att ladda ner vår app som heter "köpa gård" kan Ni enkelt orientera Er ut på marken.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Hudiksvalls kommun (glesbygdsdelen) det senaste året.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppskattningen av fastighetens skogliga innehåll bygger på stickprovsvisa mätningar i varje avdelning med hjälp av relaskop, höjdmätare och klave. Avvikelser från verkliga förhållanden kan således förekomma både i enskilda bestånd samt summan av dessa på grund av uppskattningsmetodens relativa osäkerhet. Uppgifterna ger därför ingen garanti för att fastighetens skogliga innehåll är exakt beräknade och fritar inte en köpare från sin undersökningsplikt vid förvärv. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Christopher
bild_Linnea
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall

Liknande fastigheter