VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Välskött gård

Gården ligger mycket vackert i ett öppet landskap med utsikt över dalgången där Indalsälven rinner fram. Gården utgörs av bostadshus, bagarstuga, snickeri/ladugård och en väl tilltagen maskinhall/verkstad. Perfekt för dig som driver egen firma och behöver plats för att underhålla större maskiner. Fastigheten är på ca 41 ha mark med både betes/åkermark och skog. Frikraft om 5,89 kw hör till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
57,0 ha
Skogsmark:
9,9 ha
Åkermark:
18,4 ha
Övrigmark:
11,5 ha
Väg och kraftledning:
1,1 ha
Vatten:
16,1 ha
Virkesförråd:
1 705 m³sk
Boyta:
160 kvm
Fastighet:
Sundsvall Lidens-Backen 7:6, del av
Lidenvägen 25
860 41 Liden

Utgångspris/ försäljningssätt

1 950 000 kr
Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

2 100 000 kr

Visning

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Kontakt

bild_Patrik
bild_Fredrik
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand
Sundsvall Lidens-Backen 7:6, del av

Välskött gård

Gården ligger mycket vackert i ett öppet landskap med utsikt över dalgången där Indalsälven rinner fram. Gården utgörs av bostadshus, bagarstuga, snickeri/ladugård och en väl tilltagen maskinhall/verkstad. Perfekt för dig som driver egen firma och behöver plats för att underhålla större maskiner. Fastigheten är på ca 41 ha mark med både betes/åkermark och skog. Frikraft om 5,89 kw hör till fastigheten.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i tre plan och källare med en härlig utsikt över dalgången! Relativt billig uppvärmningskostnad tack vare vedeldad panna med väl tilltagen ackumulatortank samt en del frikraft som hör till gården. Bostadshuset är väl underhållet och förbättringar har skett i omgångar. Entréplan: En välkomnande hall med plats för att hänga av sig och trapp upp till övervåningen. In till höger ligger köket som renoverades och byggdes ut i mitten av 90- talet i fin lantlig stil. Från köket finns trapp ned till källarplan där bland annat tvättstuga och garage finns. På entréplan finns även ett badrum samt ett ljust vardagsrum med fina sällskapsytor. Vardagsrummet är utbyggt med sällskapsrum där många och stora fönster vetter mot söder vilket ger ett fint ljusinsläpp. Övre plan: Ett kaklat badrum med dusch och toalett finns direkt till vänster sett från trappen när man kommit upp. På detta plan finns även två större sovrum med utsikt samt ett väl tilltaget rum med öppen spis som använts till kontor. Vindsvåning: Inredd vindsvåning med två mindre sovrum.

Ladugård

Före detta ladugård och pannrum. Byggnadens taxerade area är ca 485 m² enligt taxeringsuppgifter.Förutom pannrum är delar av byggnaden omgjort till snickeriverkstad. Utöver snickeridelen finns även en mindre köksdel med pentry. Övervåning består av loge med trägolv.

Maskinhall/verkstad

En väl tilltagen maskinhall och verkstad med en byggnadsarea om ca 311 m². Verkstadsdelen står på gjuten platta med golvvärme och håller ett ungefärligt mått om 8,9m x 16,5m. Väggar och tak är klädda med plåt. I verkstaden finns ett kontorsrum, toalett, förråd samt ett fikarum. Perfekt för dig som behöver utrymme för att skruva med maskiner etc.

Bagarstuga

Bagarstuga, klassisk röd stuga med vita knutar. Stående träpanel och tak av plåt. Byggnadsarea ca 47 m².

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2015 av Bränna Natur AB. Planen är sedan uppräknad med två års tillväxt av Fredrik Ståhl, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 9,9 ha med ett virkesförråd om 1 705 m³sk varav 1 426 m³sk är G1 och 216 m³sk S3 skog. Tillväxt för planperioden är beräknad till 66 m³sk per hektar och år. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Delar av avdelning 5 skifte 2 bör röjas, ca 1,1 hektar.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Allmänt

En välskött gård strax innan Liden med fantastisk utsikt! Här kan du njuta av de fördelar som kommer med att bo en bit från staden, öppet landskap och nära till naturen. Gården passar sig särskilt bra för dig som har eget företag och behöver plats för att serva maskiner etc. Här finns nämligen en fin maskinhall och verkstad med gott om plats! Fastigheten är på ca 41 ha mark med både betes/åkermark och skog. Frikraft om 5,89 kw hör till fastigheten.

Vägbeskrivning

Från Sundsvall: Följ riksväg 86 mot Indal. Åk förbi Indal och fortsätt mot Liden. Efter ca 18 kilometer, ta av till höger och kör Lidenvägen drygt 1 kilometer sedan har du gården på vänster sida.

Inägomark

Åkermarken är i dag utarrenderad med ettårigt arrendeavtal. Arrendekontraktet är inte uppsagt.

Frikraft

Till fastigheten hör viss del frikraft, 5,892 kw. Detta motsvarar ca 51 000 kwh per år vid en jämn förbrukning. Förbrukning mäts konstant och när den överstiger 5,892 kw får fastighetsägaren betala för överförbrukningen. Fri säkring upp till 20A ingår i frikraftsavtalet (källa eon kundsupport).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdsområde i Sundsvalls kommun. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 3 700 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Naturvärden

Naturvärden finns på fastigheten då område vid älven ingår i naturreservat (källa skogsstyrelsen). Två avdelningar om ca 3,5 hektar är avsatt som målklass S3 i skogsbruksplanen. Dessa avdelningar bör lämnas orörda för fri utveckling. För ingående uppgifter se bifogad skogsbruksplan.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten (källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige).

Jakt

För närvarande ingår fastigheten i Backens jaktlag. Jaktlaget består av 12 jägare och man jagar över ca 1 400 ha. Jaktledare Lennart Lind 070 631 78 32.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2017 totalt för hela Lidens-Backen 7:6, 3 861 000 kr fördelat på tomtmark 99 000 kr, bostadsbyggnad 378 000 kr, skogsmark 3 159 000 kr, impediment 52 000 kr, åkermark 64 000 kr, betesmark 60 000 kr och ekonomibyggnad 49 000 kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd. Taxeringsvärdet stämmer ej då fastigheter är under ombildning, se rubrik "fastighetsbildning".

Lagfart

Lagfartskostnad på 1,5 % av köpeskillingen samt en expeditionsavgift på 825 kr tillkommer.

Service

Till samhället Liden är det drygt 1,5 kilometer. Här finns skola,bank, mataffär och bensinpump mm.

Fastighetsbildning

Fastigheten är under ombildning, avstyckning. Avstyckningen beräknas vara färdig i slutet av januari 2018 och den avstyckade delen är undantagen i denna fastighetsbeskrivning. I och med att fastigheten ombildas stämmer inte nuvarande taxeringsvärden. Upptagna samfälligheter, servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar i fastighetsbeskrivningen avser hela fastigheten Lidens-Backen 7:6. Lantmäteriet fördelar samfälligheter, servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar i samband med förrättningen.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Information

Övrig information se www.sundsvall.se, www.lidenbygden.com.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3000000 kr

Kontakt

bild_Patrik
bild_Fredrik
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand

Liknande fastigheter