VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog och åker i Bollnäs

Tillväxtfastighet om knappt 22 ha produktiv skogsmark där merparten av det skogliga beståndet består av medelålders gallringsskogar. Totalt virkesförråd om knappt 2 600 m³sk och en beräknad medelbonitet till 5,1 m³sk/ha, år. Ca 7 ha åkermark. Jakt i viltvårdsområde. Intresseanmälan senast 2018-01-12

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
29,6 ha
Skogsmark:
21,7 ha
Åkermark:
6,8 ha
Väg och kraftledning:
1,1 ha
Virkesförråd:
2 575 m³sk
Fastighet:
Bollnäs Freluga 6:4

Utgångspris/ försäljningssätt

1 000 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Bollnäs Freluga 6:4

Skog och åker i Bollnäs

Tillväxtfastighet om knappt 22 ha produktiv skogsmark där merparten av det skogliga beståndet består av medelålders gallringsskogar. Totalt virkesförråd om knappt 2 600 m³sk och en beräknad medelbonitet till 5,1 m³sk/ha, år. Ca 7 ha åkermark. Jakt i viltvårdsområde. Intresseanmälan senast 2018-01-12

Byggnader

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2011 av Kenneth Svedlund, Rundvirke Skog. Erik Nyholmer, LRF Konsult har därefter räknat upp skogsbruksplanen med tillväxt till och med 2017 samt justerat huggningsklasserna på de yngre bestånden. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 21,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om totalt 2 575 m³sk. Medelboniteten uppgår till 5,1 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Bollnäs västra viltvårdsområde om ca 6 300 ha. Kontaktperson är Per-Olof Forsberg, ordförande, tel: 0278-310 00. Mer info på http://bollnasvastra.dinstudio.se/ Fastigheten ingår även i i Flugboskogens viltvårdsområde om ca 1 000 ha. Kontaktperson Mats Andersson och ordförande, telefon 0278-300 36.

Byggnad

På fastigheten finns en timrad ekonomibyggnad belägen i Freluga i anslutning till åkermarken.

Vägar

Skogskiftet söder om Flugbo har del i väg, Bollnäs Freluga GA:12 som förvaltas av Getbergsvägarnas samfällighetsförening. Vägen som leder till skogskiftet norr om Freluga är enskild och sköts av berörda markägare. Vägen är normalt sett ej plogad och försedd med låst väggrind vid Sävstaås avfallsanläggning. Ansvarig fastighetsmäklare har nyckel till grinden.

Forn- och kulturlämningar

På avdelning 12 finns fornlämning registrerad. Se riksantikvarieämbetet för mer information. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Inägomark

Inägomarken omfattar totalt 6,8 ha enligt skogsbruksplanen. Inägomarken är belägen i Freluga, se bifogade kartor. Marken är för närvarande muntligt utarrenderad. Ny ägare kan tillträda marken våren 2018. EU-stödrätter saknas.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter