VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Eling Toentorp 21 ha

Jord och skogsbruksfastighet om totalt 21 ha varav 11 ha åkermark och 9,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om 1 723 m³sk. På gårdscentrum finns ett äldre bostadshus samt ladugård med verkstad och vidbyggd lackeringsbox för bilar mm. Fastigheten är belägen c:a 5 km väster om Vedum och endast 3 km från E20.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
21,2 ha
Skogsmark:
9,5 ha
Åkermark:
11,0 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Virkesförråd:
1 723 m³sk
Boyta:
57 kvm
Fastighet:
Vara Toentorp 1:4
Toentorp 2
534 61 Vedum

Utgångspris/ försäljningssätt

1 950 000 kr
Bud

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara
Vara Toentorp 1:4

Eling Toentorp 21 ha

Jord och skogsbruksfastighet om totalt 21 ha varav 11 ha åkermark och 9,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om 1 723 m³sk. På gårdscentrum finns ett äldre bostadshus samt ladugård med verkstad och vidbyggd lackeringsbox för bilar mm. Fastigheten är belägen c:a 5 km väster om Vedum och endast 3 km från E20.

Byggnader

Bostadshus

1½-plans bostadshus från 1909 med en boarea om 57 m² och biyta 29 m² enligt taxeringsinformationen. Huset är i sämre skick och har ej varit uppvärmt eller bebott sedan 1992. Byggnaden är uppförd på torpargrund, stomme av timmer och fasad av stående träpanel. Taket är belagt med pannor av lertegel och fönstren är av typen 2-glas. Uppvärmning saknas. Då huset var bebott värmdes det med kökspanna och elpatron. Enskilt vatten från grävd brunn, hydroforen står i ladugården men är ur funktion. Enskilt avlopp med trekammarbrunn. Förbud föreligger att släppa ut avloppsvatten, för mer info kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Planlösning: Farstu, badrum, kök, finrum, sovrum, huvudentré, all/sovrum. Övre plan består av vindsutrymme. Driftskostnad och energideklaration är ej upprättad då huset stått obebott sedan 1992 och driftskostnader saknas.

Ladugård - verkstad

Äldre ladugård uppförd i trä med plåttak samt en isolerad tillbyggnad i plåt. Ladugården inrymmer en äldre djurdel som används till förråd, potatiskällare, isolerad verkstad med en två-tons bänklyft, lada med loft, vagnskjul och vedförråd. Tillbyggnaden från 80-talet inrymmer en lackeringsbox med utsug. Uppvärmning sker med en oljedriven varmluftspanna.

Garage - vagnskjul

Uppförd i trä med plåttak och äldre gjutet golv samt portar på gaveln och långsidan.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 9,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 723 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 181 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 5,8 m³sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 45 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 66 % tall, 18 % gran, 16 % löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 569 m³sk, i huvudsak gallring. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Sten Nilsson. Skogsmarken är belägen strax norr om gårdscentrum samt 0,2 ha vid torvmossen Store Björn väster om E 20.

Åkermark

Totalt c:a 10,95 ha stödberättigad åkermark på lättare jordar med inslag av lerjord. Åkermarken består av tre skiften varav två ligger i anslutning till gårdscentrum och ett skifte om 4,42 ha vid skogsskiftet, område 2. Äldre dräneringen med kompletteringsbehov främst på åkermarken vid område 2. Åkermarken överlåts med 7,8 ha stubb, 1,36 ha i träda och 1,79 ha skyddszon. Observera att det mindre skiftet norr om gårdscentrum delar block med annan fastighet varför viss mindre avvikelse av åkerarealen kan föreligga.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigande arealen ingår i överlåtelsen och kommer att överlåtas till köparen inför 2018 års SAM-ansökan.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen 1/7 2018.

Övrig mark

Övrig mark 0,7 ha består av tomtmark, vägar samt c:a 500 m² inägomark vid torvmosskiftet Store Björn mm.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 20,709 ha.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. Ladda ner appen "köpa gård" så får du fastighetskartan med en aktiv kartvy direkt i din iPhone eller iPad. Med hjälp av GPS får du på så vis information om vart på fastigheten du befinner dig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 37000 kr

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara

Liknande fastigheter