VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Markområde om 45 ha, Hälleviksstrand

Skogsfastighet om ca 45 ha i närheten av Hälleviksstrand på västra Orust. Fastigheten är belägen längst med Rödsvattnet och Boxviks kile och har med sitt högs läge en enastående utsikt över kustbandet. Produktiv skogsmark om ca 8 ha med ett uppskattat virkesförråd på ca 865 m³sk. Området gränsar i norr till detaljplanlagt område. Jakt- och fiskerätten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
45,0 ha
Skogsimpediment:
36,4 ha
Betesmark:
0,7 ha
Skogsmark:
7,6 ha
Impediment:
0,3 ha
Virkesförråd:
800 m³sk
Fastighet:
Orust Morlanda-Röd 3:49

Utgångspris/ försäljningssätt

1 500 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Orust Morlanda-Röd 3:49

Markområde om 45 ha, Hälleviksstrand

Skogsfastighet om ca 45 ha i närheten av Hälleviksstrand på västra Orust. Fastigheten är belägen längst med Rödsvattnet och Boxviks kile och har med sitt högs läge en enastående utsikt över kustbandet. Produktiv skogsmark om ca 8 ha med ett uppskattat virkesförråd på ca 865 m³sk. Området gränsar i norr till detaljplanlagt område. Jakt- och fiskerätten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Tom Gleåsen. Enligt planen omfattar fastigheten 45 ha varav 7,6 ha är produktiv skogsmark. och 36,4 ha berg/hällmark. Virkesförrådet uppskattas till totalt ca 800 m³sk fördelat på 84% löv, 9% tall och 7% gran. Skog av sämre kvalitet präglad av klimatet och domineras av löv. Medelboniteten är beräknad till 3,1 m³sk/ha/år. För mer information om skogsmarken se bifogat utdrag ur skogsbruksplanen.

Jakt/fiske

Jakträtten fri för en köpare. Ingen älgjakt har bedrivits på senare år. Fiskerätt i Rödsvattnet. Uppgifter om att öring leker i bäcken mellan Rödsvattnet och Boxvikskile.

Inägomark

Jordbruksmarken omfattar ca 0,7 ha och är skriftligen upplåten från år 2007 på 50 år.

Vägar

Fastigheten har del i Stensbo-röds samfällighetsförening (Morlanda-Röd GA:3) som är grusvägen som går in norr om Rödsvattnet, se bilagt utdrag ur fastighetsregistret.

Visning

Skog och mark kan besiktas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Områdesbeskrivning

Fastigheten belägen på västra Orust strax öster om Hälleviksstrand.

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede

Liknande fastigheter