VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Kåsta Uppgård - 39 ha

Kåsta Uppgård ligger ca 6 km nordväst om Vingåker och omfattar totalt ca 39 ha. Gårdscentrum med mangårdsbyggnad om 75 kvm samt ladugård med hästboxar. Skogsmarken omfattar 22 ha och bär ett virkesförråd om ca 3000 m3sk. Arealen inägomark är ca 14,6 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
38,9 ha
Skogsmark:
22,4 ha
Berg/hällmark:
0,5 ha
Inägomark:
14,6 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Övrigmark:
0,8 ha
Virkesförråd:
3 069 m³sk
Boyta:
75 kvm
Antal rum:
5 st
Fastighet:
Vingåker Kåsta 1:2, 1:10
Kåsta Uppgård
64391 Vingåker

Utgångspris/ försäljningssätt

3 400 000 kr
Anbud

Visning

2018-01-31 14:00 - 15:00

Vänligen lämna anmälan till visning. Skog, åker och beten kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm
Vingåker Kåsta 1:2, 1:10

Kåsta Uppgård - 39 ha

Kåsta Uppgård ligger ca 6 km nordväst om Vingåker och omfattar totalt ca 39 ha. Gårdscentrum med mangårdsbyggnad om 75 kvm samt ladugård med hästboxar. Skogsmarken omfattar 22 ha och bär ett virkesförråd om ca 3000 m3sk. Arealen inägomark är ca 14,6 ha.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd omkring år 1900 med fem rum och kök och en taxerad bostadsyta om 75 kvm. Avlopp med 3-kammarbrunn samt infiltrationsbädd. Vatten från egen grävd brunn. Uppvärmning via direktverkande el samt eldstäder. Fasad av asfaboard under tak av betongtegel.

Ladugård

Ladugård med stomme i trä under tak av eternit. Byggnaden håller stalldel med boxar, f.d. mjölkrum, sadelkammare, logdel samt skulle med tork.

Maskinhall

Maskinhall med gjutet golv. Plåttak

Förråd

Förrådsbyggnad i trä med tak av plåt.

F.d tvättstuga

F.d. tvättstuga. Fasad av stående panel under tak av tegel.

Skogsuppgifter

Skogsmarken inventerades av Erik Hansson, LRF Konsult, i november 2017. Enligt inventeringen omfattar skogsmarken 22,4 ha med ett virkesförråd om ca 3 000 m³sk varav ca 940 m³sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2).

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår enligt fastighetstaxeringen till 13 ha. Enligt skogsbruksplanen är 14,6 ha åker- och betesmark. Arealen är utarrenderad och nuvarande avtal löper till den 14/3 2020. Arrendeavgiften uppgår till 6 500 kr/år exklusive moms.

Naturvärden och fornlämningar

Det finns höga naturvärden registrerade som berör avdelningarna 11, 12 och 16 i skogsbruksplanen. Registrerade fornlämningar som berör avdelningarna 2 och 11.

Jakt

God tillgång till klövvilt. Jakten är för närvarande upplåten genom muntligt avtal och är tillgänglig för köparen från och med 2018-07-01.

Oppunda häradsallmänning

Fastigheten Kåsta 1:2 har 0,125 mantal i Oppunda Häradsallmänning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 70000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm

Liknande fastigheter