VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Guttared - ca 178 ha. Skog, jord och boende.

En rejäl och välskött skogsegendom med möjlighet till jordbruksproduktion och boende. Ca 118 ha skog och ca 54 ha jordbruksmark. 22 244 m3sk. Bra jaktmöjligheter. Stort bostadshus med renoveringsbehov. 10 rok. Huset är idag delat i två lägenheter viket gör det lämpligt för stor familj, generationsboende eller uthyrning. Ekonomibyggnaderna ger möjlighet till djurproduktion eller annan verksamhet. Fastigheten är belägen i en expansiv region med som har en aktiv landsbygd med många småföretagare.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
178,0 ha
Skogsmark:
118,0 ha
Åkermark:
41,0 ha
Betesmark:
13,0 ha
Övrigmark:
6,0 ha
Virkesförråd:
22 244 m³sk
Boyta:
166 kvm
Antal rum:
10 st
Fastighet:
Varberg Guttared 1:3, 1:4, S:3 & Frigärde 1:5
Guttared 1
43277 Tvååker

Utgångspris/ försäljningssätt

17 000 000 kr
Intresseanmälan

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Christian
LRF Konsult Varberg
Drottninggatan 17
432 31 Varberg
Varberg Guttared 1:3, 1:4, S:3 & Frigärde 1:5

Guttared - ca 178 ha. Skog, jord och boende.

En rejäl och välskött skogsegendom med möjlighet till jordbruksproduktion och boende. Ca 118 ha skog och ca 54 ha jordbruksmark. 22 244 m3sk. Bra jaktmöjligheter. Stort bostadshus med renoveringsbehov. 10 rok. Huset är idag delat i två lägenheter viket gör det lämpligt för stor familj, generationsboende eller uthyrning. Ekonomibyggnaderna ger möjlighet till djurproduktion eller annan verksamhet. Fastigheten är belägen i en expansiv region med som har en aktiv landsbygd med många småföretagare.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Avloppet är ej godkänt enligt protokoll från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på Varbergs kommun. Bostadshuset är rejält byggt men har visst renoverings- och moderniseringsbehov.

Ladugård/loge

Äldre byggnad. F.d kostall. Ränne, gödselplatta. Loge/magasin. Stomme av cement/sten och trä under eternittak.

Maskinhall

Rationell maskinhall. Trästomme, betongplatta, plåttak/fasad.

Lada

Äldre byggnad. Trästomme under plåttak. Belägen ca 700 m nordost om gårdscentrum.

F.d. svinhus

Äldre byggnad i sämre skick.

Skogsuppgifter

Volymfördelning: 51% Gran 5% Tall 10% Löv 35% Ädellöv

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Jakten är fri för köparen. Fastigheten är belägen i Centralhalländska älgskötselområdet.

Arrende/nyttjanderätter

Jordbruksmarken är utarrenderad. 56,53 stödrätter ingår i överlåtelsen och är för närvarande uthyrda till arrendatorn.

Besiktning och undersökningsplikt

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av bostadshuset sker efter överenskommelse med mäklaren.

Guttared S:3

Guttared S:3 är en samfällighet med Guttared 1:3 och 1:4 som enda delägande fastigheter. Guttared S:3 saknar taxeringsuppgifter.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 582000 kr

Områdesbeskrivning

I Sibbarp som är en trevlig by med många aktiviteter finns förskola och grundskola F-5. Tvååker är en serviceort med förskolor, grundskola F-9, naturbruksgymnasium, mataffär, vårdcentral, bank, restauranger, bageri, bensinmack, aktiva idrottsföreningar m.m. Landsbygden kring Tvååker-Spannarp-Sibbarp-Dagsås är aktiv med många småföretagare i samverkan. Se www.smakapatvaaker.se Ca 15 min till kust och sandstränder. Ca 20 min till Varberg med shopping, torghandel, restauranger och upplevelser. Se www.visitvarberg.se

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen: Ca 3 km väster om Sibbarp Ca 7 km sydost om Tvååker Ca 10 km till motorvägspåfart Ca 19 km sydost om Varberg Ca 9 mil sydost om Göteborg

Kontakt

bild_Christian
LRF Konsult Varberg
Drottninggatan 17
432 31 Varberg

Liknande fastigheter