VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Lisas vackra gård i Stråtenbo

Välkommen till en idyll i vackra Stråtenbo mellan Borlänge och Falun. Gården och skogen är mycket välskött. Gården har brukats i generationer och många besökare har under årens lopp bjudits in i det välkomnande köket och vid köksbordet bjudits på de berömda Lisabullarna. Lisas personlighet och karaktär är omtalad i bygden och hon skötte sin gård med hjärta och affärssinne. Gården som andas välstånd och Lisas energi har fantastiska möjligheter utöver det vanliga och måste besökas. Gårdscentrumet är att likna vid en liten by med ett flertal byggnader, bostadshus och ekonomibyggnader. Genom gårdsskiftet rinner en liten bäck och på gårdsplanen framför mangårdsbygganden bildar bäcken en vacker damm. I skogsdungen bakom huset finns en liten bro med badbrygga där Lisa brukade ta ett morgondopp. Gården ligger avskilt men mitt i Stråtenbo och gårdsskiftet om ca 14 ha omfattar större delen av den södra strandlinjen mot Stora Aspan. Totalt ca 23 ha varav skogen omfattar 19 ha med ett virkesförråd om ca 3 200 m³sk. Stråtenbo 13:1 omfattar den större ön i Stora Aspan om ca 1 ha. Jakt i ÄSO och Aspeboda Norra VVO. Fiske i Aspeboda fvo. Försäljningen omfattar tre fastigheter i ett objekt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
23,5 ha
Skogsmark:
19,2 ha
Myr/kärr/mosse:
0,1 ha
Inägomark:
2,1 ha
Väg och kraftledning:
1,0 ha
Övrigmark:
1,1 ha
Virkesförråd:
3 229 m³sk
Boyta:
144 kvm
Fastighet:
Falun Stråtenbo 12:1, 13:1, Kavelmora 9:1
Stråtenbo 340
791 94 Falun

Utgångspris/ försäljningssätt

5 750 000 kr
Öppen budgivning

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
bild_Lars
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Falun Stråtenbo 12:1, 13:1, Kavelmora 9:1

Lisas vackra gård i Stråtenbo

Välkommen till en idyll i vackra Stråtenbo mellan Borlänge och Falun. Gården och skogen är mycket välskött. Gården har brukats i generationer och många besökare har under årens lopp bjudits in i det välkomnande köket och vid köksbordet bjudits på de berömda Lisabullarna. Lisas personlighet och karaktär är omtalad i bygden och hon skötte sin gård med hjärta och affärssinne. Gården som andas välstånd och Lisas energi har fantastiska möjligheter utöver det vanliga och måste besökas. Gårdscentrumet är att likna vid en liten by med ett flertal byggnader, bostadshus och ekonomibyggnader. Genom gårdsskiftet rinner en liten bäck och på gårdsplanen framför mangårdsbygganden bildar bäcken en vacker damm. I skogsdungen bakom huset finns en liten bro med badbrygga där Lisa brukade ta ett morgondopp. Gården ligger avskilt men mitt i Stråtenbo och gårdsskiftet om ca 14 ha omfattar större delen av den södra strandlinjen mot Stora Aspan. Totalt ca 23 ha varav skogen omfattar 19 ha med ett virkesförråd om ca 3 200 m³sk. Stråtenbo 13:1 omfattar den större ön i Stora Aspan om ca 1 ha. Jakt i ÄSO och Aspeboda Norra VVO. Fiske i Aspeboda fvo. Försäljningen omfattar tre fastigheter i ett objekt.

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Den ursprungliga bostaden uppfördes troligen på 1700 talet och bestod då av två mindre rum. Tillbyggnation har sedan skett i flera omgångar och huset har renoverats löpande. Huset har en annorlunda planlösning där samtliga rum ligger i fil med fönster åt minst två väderstreck viket medger mycket ljus i alla utrymmen. Huset ståtar med mängder av vackra detaljer från olika tidsepoker. Överlåtelsebesiktning och Brandskyddskontroll har genomförts, se separata protokoll på hemsidan.

Energideklaration

Krav vidd uppförande av ny byggnad: energiklass C, 75 kWH/m² och år. Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder: Komplettering fönster/fönsterdörrar, Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar, Varmvattenbesparande åtgärder Minskad energianvändning: 3 800 kWh/år Se fullständig energideklaration på hemsidan.

Gammelstugan

I bottenvåning hall, kök med vedspis och diskho, två rum med kakelugnar. Övervåning med hall, 3 sovrum varav två med kakelugn och en med kamin, kallvindar. Många fina detaljer som breda kilsågade golv- och tak, gamla fina schablontapeter, spegeldörrar, gamla fönster.

Arken

Ett gammalt torp i sämre skick. Kök samt två rum. I köket finns en gammal vedspis samt platsbygd köksinredning och två fönster. Omfattande vattenskada i taket. Rummet till höger med före detta öppen spis som nu är ersatt med en vedkamin, två fönster samt ett igensatt. Rummet till vänster har en gasolkamin ersatt den öppna spisen. Även i detta rum finns det två fönster. El finns men inget vatten är indraget.

Ekonomibyggnader

På gården finns ett tiotal övriga byggnader i varierande skick, bl.a timrade lador och härbren, mangelbod, stall, förråd, nyrenoverad jordkällare, dansloge och garage. Se gårdskarta och byggnadsförteckning på hemsidan.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats sensommaren 2017 av LRF Konsult inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken ca 19 ha med ett virkesförråd om totalt 3 292 m³sk varav ca 2 430 m³sk är avverkningsbar skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Falun Stråtenbo 12:1: 2 skiften. Skifte 1 är oregistrerad mark förutom sydöstra delen som ligger inom Källslättens ÄSO, 20 491 ha, och Aspeboda Norra VVO, 1 677 ha. Skifte 5 är oregistrerad mark. Se skogskarta för skiften. Falun Stråtenbo 13:1 och Falun Kavelmora 9:1 är oregistrerad mark.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Aspeboda fiskevårdsområde. för mer information: www.aspebodafvof.se

Naturvärden

Inga höga naturvärden är registrerade på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På Stråtenbo 12:1 finns en klassad fornlämning, hyttlämning med RAÄ-nummer Aspeboda 25:1. Övrig kulturlämning, fyndplats med RAÄ-nummer Aspeboda 162:1. Övrig kulturlämning, färdväg, med RAÄ-nummer Aspeboda 176:1 och 177:1. Övrig kulturlämning, fossilåker med RAÄ-nummer Aspeboda 175:1 . (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se) Alla åtgärder på och direkt kringliggande områden måste godkännas av Länsstyrelsen. För mer information kontakta Länsstyrelsen och uppge RAÄ-nummer.

Städning och lösöre

Bostadshuset är flyttstädat. Allt lösöre som finns kvar i byggnaderna på visningsdagen ingår i försäljningen och tillfaller köparen utan ersättning. Ytterligare städning kommer inte att utföras.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom tillståndsfritt område. Förvärvstillstånd krävs endast för juridisk person.

Fastighetsbildning

Den lilla udden med stuga kommer att avstyckas och säljas som ett eget objekt. Det kommer att bildas servitut på väg till stugan samt en parkeringsplats på 12:1. Området som avstyckas uppgår till ca 1 500 m². Lantmätaren beslutar om fastighetsbildningen och i köpekontraktet för 12:1 kommer det att regleras att köparen är skyldig att acceptera lantmätarens beslut.

Områdesbeskrivning

Gården ligger i den gemytliga byn Stråtenbo ca en mil väster om Falun. Här finner ni närhet till naturen med exempelvis skog, bad, och skidspår på vintern, men även närheten till stadslivet i både Falun och Borlänge. Den fina bygemenskapen resulterar till trevliga aktiviteter som pubkvällar, yoga, midsommarfirande och annat i bystugan i Smedsbo, ca 1 km bort. I bystugan huserar även Guldkornens pedagogiska barnomsorg. I Aspeboda, ca 3 km bort, finns en nybyggd F-6 skola, förskola och fritidshem, idrottsförening, kyrka, aktiv hembygdsförening och annat. Mataffärer finns närmast runt 1 mil bort, i Kvarnsveden, Ornäs, Kupolen i Borlänge och Slätta i Falun. Ca 5 km till Aspeboda Golfbana.

Kommunikationer

Bra bussförbindelse till Falun och skolbuss till Aspeboda. Fin cykelväg med belysning till Falun.

Vägbeskrivning

Stråtenbo ligger längs väg 293 mellan Amsberg och Falun. I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheterna samt se skoginventeringen i fält.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
bild_Lars
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter