VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Dalagård med skog

Gård i norra Rättvik med ca 60 ha produktiv skogsmark fördelat på tre skiften med ett totalt virkesförråd om ca 6 700 m³sk. Gården med omgivande skog och åkermark ligger på ett skifte om 12 ha i Norrboda strax söder om Oresjön. Bostadsbyggnad med moderniseringsbehov men med fina, gamla detaljer i behållning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
6 735 m³sk
Fastighet:
Rättvik Norrboda 38:1
Norrboda Björnmyrvägen 5
79070 Furudal

Utgångspris/ försäljningssätt

2 000 000 kr
Anbud

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Rättvik Norrboda 38:1

Dalagård med skog

Gård i norra Rättvik med ca 60 ha produktiv skogsmark fördelat på tre skiften med ett totalt virkesförråd om ca 6 700 m³sk. Gården med omgivande skog och åkermark ligger på ett skifte om 12 ha i Norrboda strax söder om Oresjön. Bostadsbyggnad med moderniseringsbehov men med fina, gamla detaljer i behållning.

Byggnader

Bostadshus

Mangårdsbyggnad med Byggår: 1926 Grund: Gjuten platta samt källare under del Tak: Tegel Fasad: Rödmålad liggande träpanel, vita foder Ventilation: Självdrag Vatten: Grävd brunn i fristående tvättstuga, ej indraget i bostadshus. Samfällt vatten avstängt sedan ca 30 år, tveksam funktion. Avlopp: Finns ej. Utedass i ekonomibyggnad. Uppvärmning: Vedspisar samt elelement El: Delvis jordad, utanpåliggande, 16A huvudsäkring Skorsten: Murad. Skorstenen är ej besiktigad och får ej tas i bruk innan besiktning gjorts. Nedervåning: Hall med trapp till övervåning. Kök med diskbänk, vedspis, skafferi. Allrum med fönster i tre väderstreck. Övervåning: Rum med sovalkov, vedspis, diskbänk, skafferi. Innanför finns ytterligare ett sovrum. Källare: Källare med bagarstuga. Ingång från utsidan. Fel och brister: Läckage yttertak baksida byggnad. En fönsterruta i källaren är trasig.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbeskrivning upprättad 2015 av Forum Fastighetsekonomi. Beskrivningen är uppräknad två tillväxtsäsonger av LRF Konsult genom programmet PC Skog. Enligt inventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 59 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 6 730 m³sk. Skogen är fördelad på tre skiften och har närhet till väg. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m³sk/ha. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Vid ansökan tas en avgift ut om 3 700 kr för fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan 12 månader är folkbokförd i glesbygdsområde inom den kommun fastigheten är belägen. Mäklaren hjälper till med eventuell ansökan.

Naturvärden

En mindre del av det norra skiftet berörs av ett registrerat naturvärde med biotoptyp barrskog och beteckning N 14088-1997. I övrigt finns inga naturvärden registrerade på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar.

Jakt

Fastighetens norra skifte ligger inom Noppiskoski älgförvaltningsområde där jakten bedrivs i licensområde av Risbergets Jaktvårdsförening (ca 490 ha), kontaktperson Inge Sundberg. De södra skiftena ligger inom Bingsjö älgförvaltningsområde och Rocka älgskötselområde (ca 21 400 ha), kontaktperson Mikael Jonsson.

Fiske

Fastigheten ligger inom Ore Fiskevårdsområde. (ofvo.se) Även fiske genom samfällighet, Rättvik Sunnanhed FS:23.

Vägar

På fastigheten finns samfällda vägar. Rättvik Ore GA:1 som förvaltas av Korsåsens vägsamfällighet (kontaktperson: Björn Gadestedt), samt Rättvik Sunnanhed GA:1 som förvaltas av Trollberget-Sörsjöns vägsamfällighet (kontaktperson: Lars Brittus).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Städning

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i grovstädat skick. Övriga byggnader lämnas ostädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter