VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Öllstorp, 16,5 ha

Tillfälle att förvärva tillskottsmark om drygt 16 ha varav ca 14 ha åkermark och drygt 1,5 ha skog. Fastigheten som är obebyggd är belägen norr om järnvägen strax öst om Vinslövs samhälle. Stödrätter medföljer. Möjlighet till ytterligare mark genom sidoarrende.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Hässleholm Öllstorp 14:3
Öllstorp
Vinslöv

Utgångspris/ försäljningssätt

3 250 000 kr

Kontakt

bild_Felix
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Hässleholm Öllstorp 14:3

Öllstorp, 16,5 ha

Tillfälle att förvärva tillskottsmark om drygt 16 ha varav ca 14 ha åkermark och drygt 1,5 ha skog. Fastigheten som är obebyggd är belägen norr om järnvägen strax öst om Vinslövs samhälle. Stödrätter medföljer. Möjlighet till ytterligare mark genom sidoarrende.

Byggnader

Ekonomibyggnad

Enklare ekonomibyggnad för maskiner samt förvaring.

Åkermark

Åkermark enligt SAM-17 om 13,95 ha, tillhörande jordklass 5 enligt fysisk riksplanering. Marken ligger uppdelad i tre skiften. Åkermarken är fri för köparen på tillträdesdagen. Stödrätter medföljer.

Skogsmark, betesmark

På fastigheten finns ca 1,5 ha skogsmark vilken till stor del nyligen är nedplockad då en omställning till betesmark var planerad. Övrig areal består av väg och uppställningsplats.

Arrende/nyttjanderätter

För köparen ges möjligheten att arrendera av säljaren ca 14 ha åkermark samt ca 4 ha betesmark.

Vägbeskrivning

Från väg 21 utanför Vinslöv: Kör in och igenom samhället. Tag höger vid järnvägen mot Strö/Åraslöv. Kör ca 1,5 km innan ni tar höger (se skylt Mekonomen) och fortsätter ca 300 meter på en mindre väg innan ni är framme.

Övrig information

Kontakt

bild_Felix
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter