VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Investeringsskog 163 ha

Rejäl skogsfastighet strax utanför orten Grythyttan i Bergslagen. Av fastighetens sammanlagda produktiva skogsmarksareal om 151 ha samlat inom ett och samma område, 4 skiften. Fastigheten är välskött och dagens röjningsbehov litet. Till stor del Gallringskog (45-årig) 69 % ,skogens skötta skick, unga ålder och låga skogsvårdskostnader i kombination med dess tillväxt gör fastigheten till en god investering inför framtiden. Med äganderätten följer även jakträtt .Strand och fiskerätt. Försäljningssätt: Bud senast 2018-03-30 Priside 8,8 milj kr ​

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
160,7 ha
Skogsmark:
151,0 ha
Skogsimpediment:
9,7 ha
Fastighet:
område av Hällefors Baståsen 1:4
Siksandshöjden 31
71295 Grythyttan

Utgångspris/ försäljningssätt

8 800 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
område av Hällefors Baståsen 1:4

Investeringsskog 163 ha

Rejäl skogsfastighet strax utanför orten Grythyttan i Bergslagen. Av fastighetens sammanlagda produktiva skogsmarksareal om 151 ha samlat inom ett och samma område, 4 skiften. Fastigheten är välskött och dagens röjningsbehov litet. Till stor del Gallringskog (45-årig) 69 % ,skogens skötta skick, unga ålder och låga skogsvårdskostnader i kombination med dess tillväxt gör fastigheten till en god investering inför framtiden. Med äganderätten följer även jakträtt .Strand och fiskerätt. Försäljningssätt: Bud senast 2018-03-30 Priside 8,8 milj kr ​

Skogsuppgifter

SKOGSMARK En skogsbruksplan över fastigheten upprättades i november 2017 av Foran Forest. Den totala arealen produktiv skogsmark uppgår enligt plan till ca 151 hektar med ett virkesförråd om ca 17 379 m3 sk. Trädslagsfördelningen domineras av tall 66 % , gran 23 % resten löv och den största delen av arealen är bevuxen av unga eller medelålders skogar. Medelboniteten uppgår till 5,8 m3 sk/ha/år. Fastigheten är genomgallrad och slutavverkningar genomförts. Det finns inga registrerade fornlämningar , det finns dock kulturlämningar i form av en torplämning i skifte 1 och gruvhål i skifte 2 . Under planläggningen var fastighetsgränsen för skifte 3:s norra del ännu ej reglerad hos lantmätariet. Gränsdragningen mättes upp i fält genom att följa den nyligen uppmärkta och röjda rågången.

Fastighetsbildning

Mangårdsbyggnader samt mark runt gårdcentret kommer att avstyckas och behållas av säljaren. Kostnader för nybildande av fastighet kommer att fördelas lika mellan köpare och säljare med hälften vardera. Vid en eventuell fastighetsreglering kommer lantmäteri kostnader att belasta köparen.

Grustäkt /naturgrus

På fastigheten finns det en riklig grustäkt för husbehov, mycket bra för byggande samt underhåll av vägar. Det finns färdiigt krossat material, bärlager/väggrus framme vid väg. Kontakta mäklaren för mer information om grustäkten

Delförsäljning

Möjlighet kan finnas att försälja fastigheten i delar. Förutsatt att det finns bud på alla delar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt kan en delförsäljning komma att bli aktuellt. Observera att första alternativet är dock en försäljning av hela fastigheten till en och samma köpare

Fiske

. Fs:1(fiske i Nordvästra delen av Hålltjärn, 50 % och Fs:2 (fiske i Kulltjärn, del av hälltjärn och lomtjärnsbäcken) och enskilt fiske i Svartjärn, vilket skall följa med fastigheten som försäljs, område av Baståsen.

Nyttjande rätt/jakträtt

På en del av fastigheten finns den en nyttjanderätt, jakt och fiske för säljarens syskon att under sin livstid få jaga och fiska, på marken som ursprungligen var Baståsen 1:4 , för mer information kontakta mäklaren

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg

Liknande fastigheter