VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 82 Ha

Nu finns möjligheten att förvärva ca 82 Ha skogsmark på lättillgängligt läge med bra vägnät. Ca 9100 m3sk enligt färsk skogsbruksplan. Fastigheten säljes genom skriftligt anbud senast 22 Februari 2018. Välkomna till en välskött fastighet, på bra läge i Markaryds kommun.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
79,8 ha
Skogsmark:
68,4 ha
Skogsimpediment:
11,4 ha
Virkesförråd:
9 120 m³sk
Fastighet:
Markaryd Holmana 1:3 & 1:4

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm
Markaryd Holmana 1:3 & 1:4

Skogsfastighet 82 Ha

Nu finns möjligheten att förvärva ca 82 Ha skogsmark på lättillgängligt läge med bra vägnät. Ca 9100 m3sk enligt färsk skogsbruksplan. Fastigheten säljes genom skriftligt anbud senast 22 Februari 2018. Välkomna till en välskött fastighet, på bra läge i Markaryds kommun.

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsgränser

Normalt utmärkta, fastigheten gränsar på två av sidorna mot väg.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastighetens markområden kan undersökas på egen hand med hjälp av försäljningsmaterial och kartor. Hänsyn skall visas mot markägare, grannar, växande grödor och eventuell jakt i området. För den som önskar visning med mäklare, kontakta LRF Konsult AB, 0430 - 122 75

Fastighetsgränser

Säljaren har före försäljningen märkt ut fastighetens gränser.

Jakt

Jakträtten är upplåten t.o.m 30 Juni 2018, och uppsagd av säljaren. Fr.o.m 1 Juli 2018 disponerar köparen fritt jakten på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1867000 kr

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm

Liknande fastigheter