VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet om 8,7 ha

Accept pris 325.000 kr. Skogsfastighet om 8,7 ha. 2,4 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd efter uppräkning 368 m3sk. Egen jakträtt. Ingår i älgjaktsområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
8,7 ha
Skogsmark:
2,4 ha
Skogsimpediment:
6,3 ha
Fastighet:
Älmhult Sänneshult 10:1

Utgångspris/ försäljningssätt

325 000 kr
Fast pris

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
Älmhult Sänneshult 10:1

Skogsfastighet om 8,7 ha

Accept pris 325.000 kr. Skogsfastighet om 8,7 ha. 2,4 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd efter uppräkning 368 m3sk. Egen jakträtt. Ingår i älgjaktsområde.

Skogsuppgifter

Virkesförrådsuppskattning upprättad 2013-04-02 av Skogsstyrelsen. Efter uppräknande av tillväxt finns ett virkesförråd om 368 m3sk. Bonitet 7,7. Areal enligt skogsbruksplan: 2,4 ha produktiv skogsmark 6,3 ha myr Areal enligt Lantmäteriutdrag 8,5 ha

Jakt

Egen jakträtt. Ingår i älgjaktsområde.

Försäljningssätt

Anbud tillhanda senast 2018-02-19

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Vid ansökan tas en avgift ut om 3 700 kr för fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan 12 månader är folkbokförd i glesbygdsområde inom den kommun fastigheten är belägen. Mäklaren hjälper till med eventuell ansökan.

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter