VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet om 8,7 ha

Skogsfastighet om 8,7 ha. 2,4 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd efter uppräkning 368 m3sk. Egen jakträtt. Ingår i älgjaktsområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
8,7 ha
Skogsmark:
2,4 ha
Skogsimpediment:
6,3 ha
Fastighet:
Älmhult Sänneshult 10:1

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
Älmhult Sänneshult 10:1

Skogsfastighet om 8,7 ha

Skogsfastighet om 8,7 ha. 2,4 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd efter uppräkning 368 m3sk. Egen jakträtt. Ingår i älgjaktsområde.

Skogsuppgifter

Virkesförrådsuppskattning upprättad 2013-04-02 av Skogsstyrelsen. Efter uppräknande av tillväxt finns ett virkesförråd om 368 m3sk. Bonitet 7,7. Areal enligt skogsbruksplan: 2,4 ha produktiv skogsmark 6,3 ha myr

Jakt

Egen jakträtt. Ingår i älgjaktsområde.

Försäljningssätt

Anbud tillhanda senast 2018-02-19

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Vid ansökan tas en avgift ut om 3 700 kr för fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan 12 månader är folkbokförd i glesbygdsområde inom den kommun fastigheten är belägen. Mäklaren hjälper till med eventuell ansökan.

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter