VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog och jakt!

Skogsfastighet med avskilt läge i älgrika marker vid Kalltjärn ca 16 km norr om Sandviken. Totalt ca 50 hektar mark varav 39,7 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3896 m³sk varav ca 839 m³sk är slutavverkningsbar skog. På fastigheten ligger en liten jaktstuga belägen på en myrholme vid lilla Järvsjön. Stugan nås enklast via en 500 meter lång stig från en vändplan söder om Vällingbäcken. Fastigheten ingår i Kalltjärns jaktklubb som jagar på ca 715 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
50,0 ha
Skogsmark:
39,7 ha
Skogsimpediment:
10,2 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Fastighet:
Sandviken Kalltjärn 1:41
Skogsfastighet

Utgångspris/ försäljningssätt

1 400 000 kr
Intresseanmälan

Budgivning pågår

Högsta bud

1 550 000 kr

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken
Sandviken Kalltjärn 1:41

Skog och jakt!

Skogsfastighet med avskilt läge i älgrika marker vid Kalltjärn ca 16 km norr om Sandviken. Totalt ca 50 hektar mark varav 39,7 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3896 m³sk varav ca 839 m³sk är slutavverkningsbar skog. På fastigheten ligger en liten jaktstuga belägen på en myrholme vid lilla Järvsjön. Stugan nås enklast via en 500 meter lång stig från en vändplan söder om Vällingbäcken. Fastigheten ingår i Kalltjärns jaktklubb som jagar på ca 715 hektar.

Byggnader

Jaktstuga

Jaktstuga med torpargrund, stomme av timmer, enkelglasfönster, kamin och förrådsdel under tak av plåt. Intill jaktstugan ligger en vattenkälla, vattenprov har ej tagits.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från inventering utförd av Anders Wedin under januari 2018. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 39,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 3 896 m³sk varav stor del är gallringsskog. Medelvolymen per ha är ca 98 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,5 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 196 m³sk för tillväxtsäsongen 2018. För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Kalltjärns jaktklubb som jagar på en areal om ca 715 hektar. Ägaren till fastigheten får en jakträtt och det finns även möjlighet att arrendera ut en jakträtt till ytterligare en person. I år har det skjutits en vuxen och en älgkalv under den gemensamma älgjakten på området och på marken finns även småvilt som rådjur, räv, hare och skogsfågel. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2018-07-01. Ordförande är Per Vikstrand.

Arrende/nyttjanderätter

Fastigheten har ett nyttjanderättsavtal på väg enligt bifogad karta. Vid vändplanen söder om fastigheten finns det en bom, nyttjanderättshavarna har tillgång till bomnyckel. Vid eventuella körskador på vägen så skall den som nyttjat vägen bekosta reparation för att återställa den.

Naturvärden

På Fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad i avdelning 11, se avdelningsbeskrivning och skogskarta. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga forn-eller kulturlämningar registrerade. (källa: riksantikvarieämbetet)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1200000 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett varierat sjö- och skogslandskap med enskilt läge. På marken för närvarande fanns spår av älg, rådjur och räv. Här kan du koppla av och njuta av lugnet vid jaktkojan, ute på passet eller vid lilla Järvsjön med ett metspö i din hand. Närmaste stad är Sandviken där det finns tågstation, badhus, restauranger, banker och mataffärer mm.

Vägbeskrivning

Från Sandviken kör väg 272 norrut mot Ockelbo, sväng vänster alldeles innan Medskogssjön mot Järbo och Kungsgården. Kör ca 7 km tills ni kommer fram till Kalltjärn tag sedan av vänster och följ skogsbilvägen (som är plogad) fram till fastigheten. Se bifogat kartmaterial.

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken

Liknande fastigheter