VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Hästgård 19 ha längs Mieån

Gården Dannemark ligger naturskönt till längs Mieån ca 15 km norr om Karlshamn utefter gamla 29-an. Fastigheten uppgår till ca 19 ha och utgörs av skogsmark, betesmark och hagmarksskog samt boende i ett ostört läge i ett 1 ½ plan hus med tillhörande två stora ekonomibyggnader med stall för får och hästar. Gården är lämplig som hästgård med utmärkta utvägar för ridning och tillhörande hagar. Djurskötsel med får och highland cattles bedrevs för knappt tre år sedan. Fastigheten erbjuder även tillgång till bra fiske. Pris 2 125 000 kr eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
19,5 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Betesmark:
18,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,5 ha
Virkesförråd:
1 457 m³sk
Boyta:
170 kvm
Fastighet:
Karlshamn Dannemark 1:19
Ringamålavägen 590-10
37492 Asarum

Utgångspris/ försäljningssätt

2 125 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
Karlshamn Dannemark 1:19

Hästgård 19 ha längs Mieån

Gården Dannemark ligger naturskönt till längs Mieån ca 15 km norr om Karlshamn utefter gamla 29-an. Fastigheten uppgår till ca 19 ha och utgörs av skogsmark, betesmark och hagmarksskog samt boende i ett ostört läge i ett 1 ½ plan hus med tillhörande två stora ekonomibyggnader med stall för får och hästar. Gården är lämplig som hästgård med utmärkta utvägar för ridning och tillhörande hagar. Djurskötsel med får och highland cattles bedrevs för knappt tre år sedan. Fastigheten erbjuder även tillgång till bra fiske. Pris 2 125 000 kr eller bud

Byggnader

Bostaden

Bostadshuset är byggt i grunden år 1790 och byggdes ut i markplan med ca 50 m² år 1994. Bostaden ligger fritt till med utsikt ner mot Mieån och upplevs rymlig. Boarean är idag 170 m² fördelat i 1 ½ plan med fem rum och kök. Nytt badrum om ca 12 m² byggdes på övervåningen med dusch, bubbelpool och stor balkong utvändigt. Under senare år har kök och toalett renoverats, fönster bytts ut, tak tvättats, nytt avlopp samt nyligen ny modern värmefläktsanordning installerats. Godkänd kakelugn finns i allrummet på nedre plan. Grunden består på den nybyggda delen av krypgrund och den äldre delen av torpargrund. Vattnet kommer från egen borrad brunn och avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med godkänd infiltration. Kommunalt vatten och avlopp kommer i framtiden kopplas in till bostaden och fastigheten. 70 % av anläggningskostnaden för den nyanlagda avloppsanläggningen kommer återbetalas till fastighetsägaren, den dag då kommunalt vatten och avlopp är inkopplat. Uppvärmningen av bostaden går via en kulvert från en fristående byggnad intill bostaden. Värmen är vattenburen i hela huset och kopplad till en luft/vatten pump av märket CTC från år 2015. I övrigt finns även en vedpannan och ackumulatortank på 1 000 l och plats för vedupplag. I anslutning till tomten finns även en fristående friggebod som gäststuga med el indraget. Ett kallförråd i markplan intill bostaden använts som vinkällare. Radonförekomst finns i bostaden samt i vattnet. Möjligheter finns till att åtgärda radonförekomsten i bostaden med delvis hjälp av filter och eventuellt statligt bidrag. Se mer info i bifogad rapport samt ta gärna en kontakt med ansvarig mäklare eller ansvarig besiktningsman Nils-Gunnar Nilsson på Radonsanering Syd, 070 655 7121 för mer information.

Ekonomibyggnader

Inom gårdscentrat finns två stora ekonomibyggnader. Den ena ekonomibyggnaden är en skiftesladugård med plåttak och inrymmer loge med förråd. Den andra ladugårdsbyggnaden är även den en skiftesladugård inredd med äldre stallinredning för får och hästar. På baksidan av ladugårdsbyggnaden finns ett bra vindskjul med gjutet golv för lösdrift av antingen får, nötdjur eller hästar. I övrigt finns även en carport med plats för två bilar.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i december 2017 av Harald Rooth. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 14,4 ha med ett virkesförråd om 1 457 m³sk. Skogsmarken består delvis av tillväxande granskog i åldern 25-30 år samt lövskog i åldrarna 10-45 år. Se mer info i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 4,6 ha och utgörs i huvudsak av betesmark och hagmarksskog och ligger delvis fördelad intill gårdscentrat. Stödrätter till marken saknas. Observera att vindskjul belägna på betesmarken norr om gårdscentrat inte tillhör fastigheten samt att viss stängsel inte ingår i försäljningen.

Fiske

Tillgång till naturskönt fiske ges bl.a. i den genomströmmande ån Mieån, vilken fastigheten gränsar emot. Fiskerätt finns även i den närbelägna sjön Matgölet, med dess inplanterade ädelfisk och aktiva fiskeförening.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på vildsvin, hare, rådjur mm

Naturvärden

Längs Mieån finns ett intresse/förslag för bilda Natura 2000 område.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger även inom ytvattenskydd för Mieån.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 350000 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 15 km norr om Karlshamn utefter gamla 29-an. Se mer info om belägenhet i bifogade översiktskartor.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter