VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård i Grillby med renoveringsbehov

Renoveringsobjekt i Håra by med ett fint läge på en höjd i det öppna jordbrukslandskapet strax söder om Grillby. Bostadsbyggnad och ekonomibyggnader är i behov av omfattande renoveringsåtgärder. Marken om 6 ha består till övervägande del av åker- och betesmark. Avstånd till Enköping är ca 1,5 mil och till Stockholm är det 6,5 mil. Närheten till E18 gör pendlingsförutsättningarna goda.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
125 kvm
Fastighet:
Enköping Håra 3:1
Villberga Håra 11
74951 Grillby

Utgångspris/ försäljningssätt

1 800 000 kr
Bud

Visning

Välkomna på visning måndagen den 19 februari kl 16:00-17:00. Annan tid går det bra att på egen hand titta runt på gården.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala
Enköping Håra 3:1

Gård i Grillby med renoveringsbehov

Renoveringsobjekt i Håra by med ett fint läge på en höjd i det öppna jordbrukslandskapet strax söder om Grillby. Bostadsbyggnad och ekonomibyggnader är i behov av omfattande renoveringsåtgärder. Marken om 6 ha består till övervägande del av åker- och betesmark. Avstånd till Enköping är ca 1,5 mil och till Stockholm är det 6,5 mil. Närheten till E18 gör pendlingsförutsättningarna goda.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Huvudbyggnaden är en äldre träbyggnad i 1 ½ plan med timmerstomme, tegeltak och torpargrund. Byggyta ca 100 kvm, huset har en låg standard och har stått obebott sedan 2006, vatten från byns gemensamma brunn, avlopp saknas. Trevlig tomt med uppvuxen trädgård och med möjlighet till fin utsikt över det öppna landskapet efter lite buskröjning .

Ekonomibyggnader

Det finns fem ekonomibyggnader varav två i väldigt dåligt skick, de övriga är en loge och ett tvåbilsgarage samt ett uthus.

Häradsallmänning

Fastigheten har andel i Trögds häradsallmänning vilket har inneburit en årlig utdelning om ca 10-15 tkr.

Åkermark

Fastigheten omfattar total ca 6,1 ha varav ca 1, 5 ha utgörs av tomt och en skogsholme enligt mätning på fastighetskartan. Resterande areal utgörs av jordbruksmark har enligt taxeringen tillfredsställande dränering och normal produktionsförmåga. Marken ligger i ett samlat skifte mot söder från bostaden sett. 2,83 ha av marken är upplåten på ett 1-årigt arrende, den marken har arrendatorn höstsått och vill ta den skörden, alternativt bli utlöst för nedlagda kostnader om han avträder innan arrndetiden är slut.

Taxeringsvärde

Fastigheten har genomgått fastighetsbildning och är samtaxerad, separat taxeringsvärde saknas men följande kan härledas: Ekonomibyggnad: 391 000 SEK Småhusbyggnad lantbruk: 639 000 SEK Tomtmark: 274 000 SEK

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 564300 kr

Kartor över fastigheten

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala

Liknande fastigheter