VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åkermark utan byggnader. Reglering

Ca 19 hektar ren åkermark utan byggnader säljes genom fastighetsreglering. Marken ligger väl samlad och lätt tillgänglig intill väg.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
19,5 ha
Åkermark:
19,5 ha
Fastighet:
Varberg Mute 3:23 del av

Utgångspris/ försäljningssätt

3 500 000 kr
Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Ulf
LRF Konsult Falkenberg
Torggatan 1
311 31 Falkenberg
Varberg Mute 3:23 del av

Åkermark utan byggnader. Reglering

Ca 19 hektar ren åkermark utan byggnader säljes genom fastighetsreglering. Marken ligger väl samlad och lätt tillgänglig intill väg.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan endast fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen/säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och delar kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Jakt

Jakträtt ej upplåten.

Stödrätter

De stödrätter som finns för den berörda arealen medföljer i försäljningen.

Arrende/nyttjanderätter

Marken är fri för köparen efter 20180314.

Kontakt

bild_Ulf
LRF Konsult Falkenberg
Torggatan 1
311 31 Falkenberg

Liknande fastigheter