VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skärgårdsnära skog 84 ha i Östhammar

Skärgårdsnära jord- och skogsfastighet om 84 ha i Börstil, Östhammar. Marken ligger i två skiften på vardera sida Östersundet mellan Innersundet och Långalmsfjärden, fågelvägen 7 km SO om Öregrund. Virkesförrådet omfattar ca 14 160 m3sk, varav hälften utgörs av skog äldre än 90 år.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
89,1 ha
Skogsmark:
71,2 ha
Skogsimpediment:
1,4 ha
Inägomark:
10,3 ha
Övrigmark:
1,4 ha
Vatten:
4,8 ha
Fastighet:
Östhammar Börstils-Bol 1:13

Utgångspris/ försäljningssätt

5 800 000 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala
Östhammar Börstils-Bol 1:13

Skärgårdsnära skog 84 ha i Östhammar

Skärgårdsnära jord- och skogsfastighet om 84 ha i Börstil, Östhammar. Marken ligger i två skiften på vardera sida Östersundet mellan Innersundet och Långalmsfjärden, fågelvägen 7 km SO om Öregrund. Virkesförrådet omfattar ca 14 160 m3sk, varav hälften utgörs av skog äldre än 90 år.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala

Liknande fastigheter