VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet med närhet till centrala Umeå

Skogsfastighet med närhet till Umeå! Investera för framtiden på attraktiv mark. - Totalt 5,7 ha i ett skifte - Fastigheten ingår i Tegs och Öhns VVO totalt 1721 hektar - Virkesförråd 350 m³sk - Medelbonitet 3,7 m³sk per ha - Dominans av gran

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
5,7 ha
Skogsmark:
5,7 ha
Virkesförråd:
350 m³sk
Fastighet:
Umeå Österteg 1:49

Utgångspris/ försäljningssätt

270 000 kr
Intresseanmälan

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Robin
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Umeå Österteg 1:49

Skogsfastighet med närhet till centrala Umeå

Skogsfastighet med närhet till Umeå! Investera för framtiden på attraktiv mark. - Totalt 5,7 ha i ett skifte - Fastigheten ingår i Tegs och Öhns VVO totalt 1721 hektar - Virkesförråd 350 m³sk - Medelbonitet 3,7 m³sk per ha - Dominans av gran

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 5,7 ha med ett virkesförråd om ca 350 m3sk Enligt fastighetsutdrag omfattar fastigheten ca 5,0 ha. Skogsbruksplanen har upprättats av Roger Larsson LRF Konsult 2018-01-18.

Läge

Fastigheten är belägen strax väster om Yttertavle. Mellan byn och Grösjön. Skiftet nås lättast från Yttertavlevägen.

Jakt

Fastigheten tillhörTegs och Öhns viltvårdsområdet, 1721 hektar

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt, sumpskogar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa: (SeSverige).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Försäljning

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 270 000 kronor. Vid intresse från flera så kan försäljningen komma att slutföras genom auktionsförfarande. Intresseanmälan ska vara LRF Konsult AB, Robin Lindström, V:a Esplanaden 19, 903 25 Umeå tillhanda senast 2018-02-23 . OBS! Märk kuvertet "Umeå Österteg 1:49". Använd gärna bifogad intresseanmälningsblankett.

Kontakt

bild_Robin
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter