VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog & Jakt 72 ha i Edsbro

Skogsegendomen omfattar 72 ha fördelat på tre skiften med ett totalt virkesförråd på ca 7 380 m3sk och med attraktiv jakt. Avstånd till Stockholm är 9 mil och till Norrtälje 3 mil.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
72,5 ha
Skogsmark:
72,3 ha
Övrigmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
7 380 m³sk
Fastighet:
Norrtälje Norrhenninge 1:9 och 2:19

Utgångspris/ försäljningssätt

3 200 000 kr
Bud

Visning

Det är fri besiktning av skog och mark.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala
Norrtälje Norrhenninge 1:9 och 2:19

Skog & Jakt 72 ha i Edsbro

Skogsegendomen omfattar 72 ha fördelat på tre skiften med ett totalt virkesförråd på ca 7 380 m3sk och med attraktiv jakt. Avstånd till Stockholm är 9 mil och till Norrtälje 3 mil.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i januari 2018 av Foran Forest AB, enligt planen omfattar skogen 72,3 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 7 381 m³sk. Tyngdpunkten på innehavet ligger i yngre tillväxtskog, trädslagsfördelning är 30% tall, 59% gran och 11% löv. Se vidare i skogsbilagorna. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Skogsvårdslagen

Nyckelbiotoper berör avdelningarna 13 och 18.

Jakt

Egendomen ingår Norrhenninges jaktlags marker som totalt omfattar ca 900 ha, jakträtten är upplåten för 5 500 kr/år exkl. moms. Normal älgtilldelning har legat på 2 vuxna och fri kalv. Övrigt klövvilt i området är rådjur, hjort och vildsvin.

Andelar i samfälligheter

Fastigheterna har andelar i följande samfälligheter: Norrhenninge fs:12 avser fiske(ej stor-gränsjön) Norrhenninge fs:13 fiske i stor-gränsjön Norrhenninge s:1 sandtag Norrhenninge s:2 fiskeplats Norrhenninge s:3 vattningsplats norra Norrhenninge s:4 vattningsplats mellersta Norrhenninge s:5 vattningsplats södra Norrhenninge s:6 vägmark Norrhenninge s:7 diken Söderhenninge ga:3 väg Norrhenninge ga:2 väg

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 785000 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala

Liknande fastigheter