VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Lantbruksfastighet 74 ha, Redeby Sävsjö

Lantbruksfastighet om 74 ha med skogsmark 51,7 ha, 12,7 ha inägomark och 9,6 övrig mark. 6 956 m³sk i virkesförråd varav 94 % är gran och tall. Bonitet om 7,5 m³sk per ha. Bostad, maskinhall och ladugård. Fastigheten är belägen mellan Sävsjö och Vrigstad, norr om Hylletofta.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
68,3 ha
Skogsmark:
51,7 ha
Skogsimpediment:
6,4 ha
Inägomark:
7,0 ha
Övrigmark:
3,2 ha
Boyta:
140 kvm
Fastighet:
Sävsjö Redeby 2:2 och 2:4
Redeby 2
57691 Sävsjö

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Johan
bild_Fredrik
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda
Sävsjö Redeby 2:2 och 2:4

Lantbruksfastighet 74 ha, Redeby Sävsjö

Lantbruksfastighet om 74 ha med skogsmark 51,7 ha, 12,7 ha inägomark och 9,6 övrig mark. 6 956 m³sk i virkesförråd varav 94 % är gran och tall. Bonitet om 7,5 m³sk per ha. Bostad, maskinhall och ladugård. Fastigheten är belägen mellan Sävsjö och Vrigstad, norr om Hylletofta.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus om 140 m² boarea och 60 m² biarea (källa fastighetsregistret). Uppfört i 1 1/2 plan med stomme av trä på källargrund. Tak belagt med pannor av tegel. Fasad av stående träpanel. Fönster av typen kopplade tvåglas. Vatten från grävd brunn, installerat PH-filter 2015. Avlopp till enkammarbrunn (ej godkänd). Vattenburen centralvärme från vedeldad panna i källaren, Atmos DC 35, brandskadad, ackumulatortankar om 2 × 500 liter. Nedervåning: Kök, kontor, salong, toalett, dusch samt grovingång och hall. Till största delen laminatgolv, tapeter samt skivor i tak. Övervåning: Två sovrum med kattvindar, hall. Källare: Tre rum varav ett pannrum. Bostaden är i behov av sanering och renovering.

Maskinhall

Stomme av stål under plåttak. Grusbädd. Väggar av plåt, två skjutportar. Byggnadsyta om ca 330 m².

Ladugård

Stomme av trä under plåttak. Höskulle, vagnslider, förvaring. Djurstall i vinkel med gjuten stomme, inredning utriven. Vidbyggt tak för maskinförvaring. Gödselbrunn.

Bod

Timmerstomme under tak av betongpannor. Hårdgjort golv.

Garage

Garage i trä, betonggolv och med plats för en bil.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2017 av Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 51,7 ha med ett virkesförråd om ca 6 956 m³sk varav ca 2 400 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Gran är det dominerande trädslaget med 74 % av virkesvolymen. Skogsmarken är bördig med en beräknad medelbonitet om 7,5 m³sk/ha/år. Drygt hälften (52 %) av skogen finns i åldersklasserna 10-59 år.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 12,7 ha, varav bedömt 7 ha åker. Den taxerade åker- och betesarealen uppgår till 8 respektive 4 ha. Åker- och betesmarken består av fem skiften. Betesmarken är samlad i ett större skifte nära gårdscentrum. Inägomarken är muntligt upplåten.

Jakt

Jakträtten är upplåten genom skriftligt avtal till och med 2019-06-30.

Inventarier

Fastigheten försäljes med inventarier och spekulanter kan av fastighetsmäklaren erhålla en förteckning över vilka inventarier som ingår i försäljningen.

Servitut

Fastigheten Sävsjö Redeby 1:2 har rätt att nyttja vägen över Redeby 2:2 bakom ladugården enligt servitutsavtal.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 503000 kr

Vägbeskrivning

Från Sävsjö: Följ väg 127 västerut mot Vrigstad. Efter ca 9 km sväng höger mot Stenshult. Efter ca 4 km sväng höger efter Hylletofta kyrka in på grusvägen. Följ grusvägen ca 2 km och ni är framme.

Kontakt

bild_Johan
bild_Fredrik
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda

Liknande fastigheter