VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård Ålem, 5 ha

Häggemåla 2:5, gård med fint beläget gårdscentrum och närhet till Ålems samhälle. 30 minuter restid till Kalmar, 10 minuter till Mönsterås. Gårdscentrum innehållande bostadsbyggnad och ekonomibyggnader samt 5 ha mark. Försäljningssätt: Pris 2 500 000 kronor. Visning: Kontakta Anders B. 070-323 1785 eller Mattias Johansson 073-811 13 00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
5,0 ha
Inägomark:
4,0 ha
Småhusmark lantbruk:
1,0 ha
Boyta:
164 kvm
Fastighet:
Mönsterås Häggemåla 2:5, del av
Häggemåla 312
38493 Ålem

Utgångspris/ försäljningssätt

2 500 000 kr

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Mönsterås Häggemåla 2:5, del av

Gård Ålem, 5 ha

Häggemåla 2:5, gård med fint beläget gårdscentrum och närhet till Ålems samhälle. 30 minuter restid till Kalmar, 10 minuter till Mönsterås. Gårdscentrum innehållande bostadsbyggnad och ekonomibyggnader samt 5 ha mark. Försäljningssätt: Pris 2 500 000 kronor. Visning: Kontakta Anders B. 070-323 1785 eller Mattias Johansson 073-811 13 00.

Byggnader

Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Möjlighet finns att förvärva viss lös egendom.

Bostadsbyggnad

Fint beläget gårdscentrum med ca 5 kilometer till Ålem och 10 minuter till Mönsterås. Gårdsbyggnad uppförd i 2 plan med trästomme, träfasad och tak av lertegel. Källare under del av byggnaden. Treglasfönster i delar av byggnaden. På nedre våningen finns kök, 2 rum, hall, altan, tvättstuga, dusch/badrum/wc och groventré. På övre våningen finns 4 rum, wc och hall med utgång till balkong. I källaren är pannrum, vedförråd. Senaste större renovering/ombyggnad av kök, tvättstuga och inglasad altan utfördes 2011. Renovering och underhåll av byggnaden har skett löpande under åren. Enskilt vatten från en djupborrad brunn kopplat till vattenfilter. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltrationsanläggning. Ej godkänd infiltrationsanläggning. Uppvärmning sker genom ett vattenburet system, vedpanna (2010) och ackumulatortank med elpatron. Systemet är förberett för att kunna installera solceller. Uppgifter ifrån taxeringen ger följande: Taxerad boyta 164 kvm. Taxerad biyta 30 kvm. Byggår omkring 1870. Bostaden kommer att friskrivas ifrån fel och brister i sin helhet i samband med försäljningen. Energideklaration är ej utförd och säljaren kommer att ta med en klausul som avtalar bort denna rätt på säljarens bekostnad.

Lillstuga

1-plans träbyggnad uppförd på torpargrund. Träfasad och lertegel som takbeklädnad. Vindsutrymmet används som sovloft.

Ladugård

En större ladugårdsbyggnad uppförd 1950. Byggnaden används som förråd, uppställningsplats för maskiner m.m. I ladugården finns äldre inredning för djurhållning. Murade väggar i gamla djur avdelningen, övriga delar har träkonstruktion med träfasad. Byggnaden har eternittak. Skullen har använts som samlingsutrymme/festlokal vid flera tillfällen. En klättervägg är uppbyggd i en del av logen. En del av byggnaden har gjorts om till gäststuga med 2 rum, pentry och dusch. El och vatten finns indraget.

Maskinhall

Maskinhall med en taxerad yta om 160 kvm och byggår 1987. Träkonstruktion med träfasad och plåttak. Gjutet golv i hela hallen. 2 skjutportar med måtten 3,7 x 4,0 meter.

Övriga byggnader

Två mindre ekonomibyggnader finns också. Träbyggnader med träfasad och plåttak. Byggnaderna används som förråd och garage för bilar.

Övrig information

För mer information klicka på länken Fullständig beskrivning.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Arealen åker på Häggemåla 2:5 är cirka 1,5 ha. Betesmarken är ca 0,6 ha. Goda brukningsmöjligheter och väl arrondering med i huvudsak lätt åtkomliga åkrar med mindre avstånd ifrån gårdscentrum. För närvarande odlas bland annat vall och spannmål i området. Jordbruksmarken är utarrenderad.

Vägar

Åtkomst genom befintligt vägnät.

Byggnad på ofrigrund

En bastustuga är uppbyggd intill Ålem - Rugstorpsvägen, byggnaden ligger på ofrigrund. Bastun sköts av Häggemåla bastuförening. Ingen ersättning utgår till markägaren.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Kontakta ansvariga handläggare för mer information. Gårdscentrum, innehållande samtliga byggnader, tomtområde och areal om ca 5 ha. Pris 2 500 000 kronor. Rödmarkerat på ortofotokartan.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Visning

För visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna krävs anmälan till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter