VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
18 ha skogsmark i Skuttunge

Skogsmark 18 ha i Skuttunge med ett virkesförråd om ca 2 500 m3sk fördelat på två skiften. Marken är endast avsedd till försäljning till markägare i området genom fastighetsreglering, det är för litet markområde för att bilda egen fastighet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
18,4 ha
Skogsmark:
17,6 ha
Inägomark:
0,6 ha
Impediment:
0,2 ha
Fastighet:
del av Uppsala Skuttunge-Berg 1:1
Skuttunge-Berg 133
74371 Björklinge

Utgångspris/ försäljningssätt

1 250 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala
del av Uppsala Skuttunge-Berg 1:1

18 ha skogsmark i Skuttunge

Skogsmark 18 ha i Skuttunge med ett virkesförråd om ca 2 500 m3sk fördelat på två skiften. Marken är endast avsedd till försäljning till markägare i området genom fastighetsreglering, det är för litet markområde för att bilda egen fastighet.

Jakt

Jakten har bedrivits av Skuttunge-Brunnbys jaktlag, ny ägare förfogar över jakten från tillträdet.

Fastighetsbildning

Området kan endast förvärvas genom fastighetsreglering till annan skogsfastighet. Kostnaden för fastighetsregleringen skall delas lika mellan parterna. Tillträde sker efter det att fastighetsbildningen är lagakraftvunnen.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala

Liknande fastigheter