VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Havsläge!

Fastighet med egen strand och strandnära lägen i Axmar vid Finnharsfjärden norr om Gävle. Totalt 7 hektar som ligger i detaljplanelagt område klassat som parkmark. Passar för rekreation,uppställningsplats för husvagn/husbil samt båtplats. I dagsläget får fastigheten inte bebyggas och tomter ej styckas av.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
7,0 ha
Skogsmark:
6,0 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Fastighet:
Gävle Axmar 27:1
Fastighet vid havet

Utgångspris/ försäljningssätt

300 000 kr

Kontakt

bild_Joakim
bild_Karin
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken
Gävle Axmar 27:1

Havsläge!

Fastighet med egen strand och strandnära lägen i Axmar vid Finnharsfjärden norr om Gävle. Totalt 7 hektar som ligger i detaljplanelagt område klassat som parkmark. Passar för rekreation,uppställningsplats för husvagn/husbil samt båtplats. I dagsläget får fastigheten inte bebyggas och tomter ej styckas av.

Övriga marktyper

Obebyggd fastighet inom detaljplanerat område bestående av 4 skiften belägna vid Finnharsfjärden och Harifjärden i Axmar. Marken består till största delen av skogsmark. På skiftet ligger Finnharsfjärdens allmänna badstrand. Fastigheten är klassad som parkmark. Passar för uppställning av husvagn/husbil, rekreation och båtplats. I dagsläget får fastigheten inte bebyggas och tomter ej styckas av, då måste detaljplanen ändras.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500000 kr

Områdesbeskrivning

Axmar by är en gammal fiskehamn som ligger vid Jungfrukusten i norra Gästrikland. Ca 1 mil från fastigheten ligger Axmar bruk där det bl.a. finns Axmarbrygga havskrog, camping, gårdsbutik samt Axmar hytta som under sommaren nyttjas till vissa kulturella evenemang, konferenser och fester.

Kontakt

bild_Joakim
bild_Karin
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken

Liknande fastigheter