VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skärgårdshemman med unikt läge i Luleå skärgård

Ta chansen att bli ägare till ett skärgårdshemman vackert belägen vid Junköns fiskeläge. På sommaren tar du dig hit med egen båt och anlägger i den tillhörande båtplatsen, eller ta turbåten som stannar endast ett stenkast från gården. På vintern tar du dig hit med bil via isvägarna. Byggnaderna är gediget byggda timringar som är full av historia från livet som skärgådsbonde. I rätt händer kan detta bli en riktig pärla! Gården består av ca:22ha mark med både jakt och fiskerätt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
22,7 ha
Skogsmark:
16,0 ha
Myr/kärr/mosse:
2,7 ha
Inägomark:
3,2 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Virkesförråd:
1 720 m³sk
Boyta:
100 kvm
Fastighet:
Luleå Junkön 1:4
Junkön 21
97592 Luleå

Utgångspris/ försäljningssätt

1 600 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Tomas
bild_standard
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Luleå Junkön 1:4

Skärgårdshemman med unikt läge i Luleå skärgård

Ta chansen att bli ägare till ett skärgårdshemman vackert belägen vid Junköns fiskeläge. På sommaren tar du dig hit med egen båt och anlägger i den tillhörande båtplatsen, eller ta turbåten som stannar endast ett stenkast från gården. På vintern tar du dig hit med bil via isvägarna. Byggnaderna är gediget byggda timringar som är full av historia från livet som skärgådsbonde. I rätt händer kan detta bli en riktig pärla! Gården består av ca:22ha mark med både jakt och fiskerätt.

Byggnader

Boningshus

Huset är på ett plan samt oinredd vind. Möjlighet till vatten finns indraget från egen brunn med möjlighet till året runt vatten, avlopp finns genom enklare enskilt avlopp. Skicket kan bäst beskrivas som välbevarat med många vackra och unika gamla detaljer så som breda plankgolv och kakelugn.

Ekonomibyggnad

Äldre ladugård med timmerstomme och takbeklädnad av plåt, används idag främst som förråd, el finns indraget.

Ekonomibyggnad

Äldre ekonomibyggnad med timmerstomme och takbeklädnad av plåt, används idag främst som förråd, el finns indraget.

Bagarstuga

Bagarstugan på gården är byggd med timmerstomme på torpargrund, fasadbeklädnad av trä och takbeklädnad av plåt. Vatten finns genom sommarvatten på utsidan vid bron. Bagarstugan är som en egen sommarstuga med ett mysigt allrum där ni finner både den gamla bakugnen och en järnspis. Samt ett sovrum och en oinredd vind.

Iskällare

På fastigheten finns även en byggnad som inrymmer en iskällare och ett övernattningsrum med el indraget. Iskällaren användes som kylskåp innan det fanns el på ön genom att man la in isblock under vintern som höll rummet kallt hela sommaren.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Sverker Forsén. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 16 ha med ett virkesförråd om totalt 1720 m3sk varav ca 850 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Fiske

Rätt till en fiskeplats med fasta redskap utanför hamnen vart 3:e år.

Jakt

Ingår i Junköns jaktlag

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 165000 kr

Övrigt

På fastigheten finns ett målat härbre där säljaren har upplåtit nyttjanderätten till grannen.

Områdesbeskrivning

Skärgårdsö med bofast befolkning där flera yrkesfiskare har sin hemmahamn. Junköns fiskeläge har utöver en fin gästhamn även ett skärgårdsmuseum, ett båtmotormuseum, ett sommaröppet café samt uthyrningsstugor.

Kommunikationer

Isväg via Sandön under vintertid. Med egen båt eller med turbåt under sommaren.

Vägbeskrivning

På vintern kör isvägen via Sandön, på Junkön kör tvärs över ön tills ni kommer till fastigheten.

Kontakt

bild_Tomas
bild_standard
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter