VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsskifte om 10 ha i Hörda, Lagan

Skogsskifte om 10 ha varav 9,5 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 1141 m3sk. Observera att det är del av fastighet som säljs och det kan ske endast genom fastighetsreglering till annan fastighet i närområdet. Anbud senast 2018-03-19 08:00

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
10,0 ha
Skogsmark:
10,0 ha
Virkesförråd:
1 141 m³sk
Fastighet:
Del av Ljungby Hörda 1:5
Hörda 29
34152 Lagan

Utgångspris/ försäljningssätt

500 000 kr

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
Del av Ljungby Hörda 1:5

Skogsskifte om 10 ha i Hörda, Lagan

Skogsskifte om 10 ha varav 9,5 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 1141 m3sk. Observera att det är del av fastighet som säljs och det kan ske endast genom fastighetsreglering till annan fastighet i närområdet. Anbud senast 2018-03-19 08:00

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av LRF Konsult 2018-02-12. 9,5 ha produktiv skogsmark, totalt virkesförråd om 1141 m3sk. Bonitet 6,7. trädslagsfördelning; Gran 29%, Björk 12%, Al 58%.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Siri Ek, Mäklare, LRF Konsult, Garvaren, Stationsgatan, 341 60 Ljungby , tillhanda senast 2018-03-19 08.00 . Använd gärna bifogad anbudsblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in anbudsblanketten till siri.ek@lrfkonsult.se Tel: 0372 -657 86, Mobil: 072-394 35 66, E-post: siri.ek@lrfkonsult.se OBS! Märk kuvertet "Ljungby Hörda 1:5"

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Jakt

Jakträtten disponeras av ny ägare på tillträdesdagen. Ingår i älgjaktsområde.

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter