VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mindre skogsfastighet Unnaryd

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
1 413 m³sk
Fastighet:
Hylte Unnaryd 1:4

Utgångspris/ försäljningssätt

875 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk
Hylte Unnaryd 1:4

Mindre skogsfastighet Unnaryd

Byggnader

Fastigheten har inga byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Leif Persson inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 6,6 ha med ett virkesförråd om totalt 1413 m³sk. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Skogsvård

Fastigheten är välvårdad och har sedan några år tillbaks gallrats igenom i stora delar och står nu på tillväxt för högre volymer och ökade timmerutbyten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Fiske

Fastigheten har andelar i samfällt fiske i såväl Unnen som Kroksjön belägen norr om Unnaryd

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten har andelar i ett flertal samfälligheter i och kring Unnaryd som alla utgörs av vägar. Utöver detta finns även andelstal i gemensamhetsanläggningen Hylte Skälsarp Ga:2 som utgörs av byvägen norr om fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Hallands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk

Liknande fastigheter