VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård med skog, fiske och inägor!

I Ingelstad strax utanför Vittaryd finns denna gård med skog, inägomark samt fiske i Lagaån och i sjön Vidöstern. 16,3 ha produktiv skogsmark, med ett total virkesförråd om 2126 m3 sk. 787 m3sk S2 skog. Bonitet 9,3. 68% Gran 17% Tall. 6 ha åkermark i anslutning till gårdscentrat.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
22,3 ha
Skogsmark:
15,0 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Åkermark:
6,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Virkesförråd:
2 126 m³sk
Boyta:
105 kvm
Antal rum:
5 st
Fastighet:
Ljungby Ingelstad 1:11
Skattegård 4
34155 Vittaryd

Utgångspris/ försäljningssätt

1 395 000 kr
Bud

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
Ljungby Ingelstad 1:11

Gård med skog, fiske och inägor!

I Ingelstad strax utanför Vittaryd finns denna gård med skog, inägomark samt fiske i Lagaån och i sjön Vidöstern. 16,3 ha produktiv skogsmark, med ett total virkesförråd om 2126 m3 sk. 787 m3sk S2 skog. Bonitet 9,3. 68% Gran 17% Tall. 6 ha åkermark i anslutning till gårdscentrat.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Avlopp omgjort 2017, trekammarbrunn med infiltration. Fiber framdraget till huset. Huset är i behov av renovering. Entréplan: Groventré med avhägningsmöjligheter, wc, rymlig kök, hall med avhägningsmöjligheter. Vardagsrum öppet till matsal i vinkel, med parkettgolv samt 3 garderober. Övervåning Hall, sovrum1 med 2 kattvindsförråd, Gästrum, badrum med badkar, wc och tvättställ, sovrum 2 rymligt med 6 garderober. Källare: Pannrum, tvättstuga, förrådsutrymmen. För fullständig fastighetsbeskrivning se bifogade filer längst ned.

Ladugård

Ladugård uppförd med stående panel och eternitak. Äldre stall, loge, förrådsutrymmen.

Garage

Garageplats för 1 bil.

Uthus

Uthus med renoveringsbehov.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2018-01-27. Totalt virkesförråd 2126 m3sk. Trädslagsfördelning Gran 68%, tall 17%, Ek 9%, Löv 5%, Björk 1%. Bonitet 9,3. 16,3 ha produktiv skogsmark. Observera att skogsbruksplan är upprättad av en inom säljarens familj skogligt utbildad person. Det åligger köparens undersökningsplikt att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Fiske

Fastigheten har fiske i Lagaån samt i sjön Vidöstern.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Siri Ek, Garvaren, 341 60 Ljungby, tillhanda senast 2018-03-26 08.00 . Använd gärna bifogad anbudsblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in anbudsblanketten till siri.ek@lrfkonsult.se

Annat

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 42500 kr

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter