VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 8,6 ha, Mellerud, med strand i Vänern.

Skogsfastighet 8,6 ha nära Mellerud, Dalsland, med strand i Vänern. Virkesförråd om ca 1 800 m³sk, mestadels äldre barrskog. Egen jakträtt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
8,6 ha
Skogsmark:
8,6 ha
Virkesförråd:
1 841 m³sk
Fastighet:
Mellerud Spirekasen 1:13

Utgångspris/ försäljningssätt

900 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Mellerud Spirekasen 1:13

Skogsfastighet 8,6 ha, Mellerud, med strand i Vänern.

Skogsfastighet 8,6 ha nära Mellerud, Dalsland, med strand i Vänern. Virkesförråd om ca 1 800 m³sk, mestadels äldre barrskog. Egen jakträtt.

Skogsuppgifter

Fastigheten domineras av äldre avverkningsbar skog med goda terrängförhållanden. Historiskt har utkörning skett norrut över grannfastighetens åker.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen. Marken är registrerad för älgjakt med Melleruds Östra älgskötselområde.

Väg

Historiskt har utkörning skett norrut över grannfastighetens åker, via grannens enskilda väg med anslutning i Klevengatans vägsamfällighet där man är delägare. Vägföreningen Klevengatans vägsamfällighet debiterade fastigheten senast 2014 en avgift på 388 kr

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede

Liknande fastigheter