VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Växjö Gasslanda 6:3, del av

Grandominerad fastighet i två skiften om sammanlagt 11,6 ha säljs i Gasslanda Växjö kommun . Totalt 1300 m3sk med strand i Gassjön. Observera att det är del av fastighet som säljs och det kan ske endast genom fastighetsreglering till annan fastighet. Bonitet enligt skogsbruksplanen 8,8.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
11,6 ha
Skogsmark:
10,5 ha
Skogsimpediment:
1,1 ha
Fastighet:
Del av Växjö Gasslanda 6:3, se bifogad karta. Bilaga 1.
Västergård 2
35592 Växjö

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Visning

Kontakta mäklare för visning

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
Del av Växjö Gasslanda 6:3, se bifogad karta. Bilaga 1.

Växjö Gasslanda 6:3, del av

Grandominerad fastighet i två skiften om sammanlagt 11,6 ha säljs i Gasslanda Växjö kommun . Totalt 1300 m3sk med strand i Gassjön. Observera att det är del av fastighet som säljs och det kan ske endast genom fastighetsreglering till annan fastighet. Bonitet enligt skogsbruksplanen 8,8.

Byggnader

Byggnadsfri

Jakt

Jakten är utarrenderad till och med 2018-06-30

Övrigt

Observera att det är del av fastighet som säljs och det kan ske endast genom fastighetsreglering till annan fastighet. Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö tillhanda senast 2018-03-19. Använd gärna bifogad bud blankett. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Vägbeskrivning

se bifogad karta i beskrivningen.

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter