VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Helintegrerad grisbesättning i toppklass

Unik möjlighet att förvärva en helintegrerad grisbesättning, rekryterad enligt serogriskonceptet, belägen strax söder om Kristianstad. Fastigheten består utav ett rationellt slaktsvinsstall med 2100 platser i sju avdelningar med blötutfodring och vakuumutgödsling samt ett suggstall med 352 platser med torrutfodring och vakuumutgödsling. På fastigheten finns även en halmlada samt gödselkapacitet om 4 000 kbm. Dagens ägare har byggt upp en slaktsvinsproduktion i absoluta Sverigetoppen med en fantastisk djurhälsa med hög tillväxt och exceptionellt låg foderförbrukning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Kristianstad Vä 52:6
Snårarpsvägen 20
29165 Kristianstad

Utgångspris/ försäljningssätt

18 000 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Felix
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Kristianstad Vä 52:6

Helintegrerad grisbesättning i toppklass

Unik möjlighet att förvärva en helintegrerad grisbesättning, rekryterad enligt serogriskonceptet, belägen strax söder om Kristianstad. Fastigheten består utav ett rationellt slaktsvinsstall med 2100 platser i sju avdelningar med blötutfodring och vakuumutgödsling samt ett suggstall med 352 platser med torrutfodring och vakuumutgödsling. På fastigheten finns även en halmlada samt gödselkapacitet om 4 000 kbm. Dagens ägare har byggt upp en slaktsvinsproduktion i absoluta Sverigetoppen med en fantastisk djurhälsa med hög tillväxt och exceptionellt låg foderförbrukning.

Byggnader

Slaktsvinsstall

Slaktsvinsstall från 2004 i isolerad betongelement och tak av plåt. Byggnadsmått om 110x30 meter. Inrymmande sju stycken avdelningar samt foderkök, sjukstall, utlastning, halmförråd och personalutrymme. Godkänt för 2100 slaktsvinsplatser med blötutfodring och vakuumutgödsling. Mafa fodersilos om 20 respektive 40 ton. I anslutning till stallet finns en drankbehållare om 240 kbm.

Suggstall

Suggstall från 1998 med isolerad betongelement och tak av plåt. Byggnadsmått om 93x33 meter. Inrymmande betäckning- och dräktighetsavdelning, sex stycken grisningsavdelningar, fyra stycken tillväxtstall, två stycken rekryteringstall samt foderkök, halmförråd och personalutrymme. Godkänt för 352 st suggor med torrutfodring och vakuumutgödsling. Ventilerande innertak. Golvvärme i tillväxt- och grisningsstall.

Halmförråd

Halmhall med stålstomme, träfasad och plåttak. Byggnadsmått om 30x18 meter.

Gödselbrunn

På fastigheten finns en gödselbrunn om 2 000 kbm. I försäljningen ingår även en satellitbrunn 2 000 kbm på ofri grund.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7862000 kr

Kontakt

bild_Felix
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter