VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Obebyggd skogsfastighet i tillväxtstadiet, 21,8 ha

Välskött skogsfastighet i ett skifte med god tillgänglighet och arrondering. Fastigheten är obebyggd och omfattar 21,8 ha med ett virkesförråd om ca 2 300 m3sk. Egen jakträtt. Belägen, ca 4 km söder om Urshult, mellan Ryd och Tingsryd.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
21,0 ha
Skogsmark:
21,0 ha
Virkesförråd:
2 298 m³sk
Fastighet:
Tingsryd Havralycke 1:10
Havralycke
362 95 Urshult

Utgångspris/ försäljningssätt

1 500 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Felix
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Tingsryd Havralycke 1:10

Obebyggd skogsfastighet i tillväxtstadiet, 21,8 ha

Välskött skogsfastighet i ett skifte med god tillgänglighet och arrondering. Fastigheten är obebyggd och omfattar 21,8 ha med ett virkesförråd om ca 2 300 m3sk. Egen jakträtt. Belägen, ca 4 km söder om Urshult, mellan Ryd och Tingsryd.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Victor Nordell, LRF Konsult, våren 2018. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 21,7 ha, med ett virkesförråd om ca 2300 m³sk. Trädslagsfördelningen är 64 % gran, 29 % tall och 7 % ek och björk. Medelboniteten är beräknad till 8,8 m³sk /ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 120 m³sk.

Skogsvård

Skogen är mycket välskött och har en god tillgänglighet vilket skapar goda drivningsförhållanden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tllträdesdagen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Vid ansökan tas en avgift ut om 3 700 kr för fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan 12 månader är folkbokförd i glesbygdsområde inom den kommun fastigheten är belägen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 45000 kr

Vägbeskrivning

Från Ryd: Kör mot Tingsryd på väg 120. I Urshult svänger ni av mot Havralycke på Hunnamålavägen. Kör ca 900 meter innan ni svänger vänster och fortsätter ca 2,2 km innan ni är framme i Havralycke. Se även bifogade kartor.

Kontakt

bild_Felix
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter