VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet om 4 ha med fiske i Kösen

Skogsfastighet om 4 ha. Totalt virkesförråd enligt skogsuppskattning som är utfört 2016 är 1035 m3sk varav 520 m3sk är avverkningsmogen skog. Bonitet 8,5. Gran 46%, Tall 45%, Löv 9 %. Fastigheten har fiskerätt i sjön Kösen. Jakten är ej upplåten, ingår i älgjaktsområde. Byggnadsfri.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
4,0 ha
Skogsmark:
4,0 ha
Virkesförråd:
1 035 m³sk
Fastighet:
Ljungby Näglinge 2:8

Utgångspris/ försäljningssätt

495 000 kr
Bud

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
Ljungby Näglinge 2:8

Skogsfastighet om 4 ha med fiske i Kösen

Skogsfastighet om 4 ha. Totalt virkesförråd enligt skogsuppskattning som är utfört 2016 är 1035 m3sk varav 520 m3sk är avverkningsmogen skog. Bonitet 8,5. Gran 46%, Tall 45%, Löv 9 %. Fastigheten har fiskerätt i sjön Kösen. Jakten är ej upplåten, ingår i älgjaktsområde. Byggnadsfri.

Byggnader

Byggnadsfri.

Skogsuppgifter

Skogsuppskattning utförd 2016 av Skogsmark AB. Totalt virkesförråd enligt skogsuppskattningen om 1035 m3sk. Trädslagsfördelning Gran 46% Tall 45% Löv 9%. Huggningsklasser: R2 = 0 m3sk, G1 = 515 m3sk, S1/S2= 520 m3sk. Bonitet 8,5.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Ingår i älgjaktsområde.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i sjön Kösen.

Belägenhet

Skogsfastighet belägen strax öster om sjön Kösen och ca 10 km till Ljungby. Det mindre utskiftet är beläget öster om Kvänslöv bestående av 0,1 ha impediment.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Siri Ek, Garvaren, 341 60 Ljungby, tillhanda senast 2018- 03-26 08.00 . Använd gärna bifogad anbudsblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in anbudsblanketten till siri.ek@lrfkonsult.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

I riksantikvarieämbetets register finns en notering om kulturvärde. Detta är en fyndplats av lerkruka. En torplämning finns på fastigheten som inte är upptagen i riksantikvarieämbetets.

Andel i

Samfällighet Ljungby Näglinge Fs:2 Procent 0,618 - Ändamål Fiske i Kösen Samfällighet Ljungby Näglinge S:3 Procent 11,100 - Ändamål Väg Gemensamhetsanläggning Ljungby Näglinge Ga:2 - Ändamål Väg

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter