VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet om 135 ha i Sikeå/Robersfors

Talldominerad skogsfastighet nära Sikeå/Robertsfors. Mycket goda drivningsförhållanden, då fem av sex skiften ligger i direkt anslutning till E4. - ca 650 m³sk S2-skog (korrigerad) - ca 10 650 m³sk G1-skog - Virkesförråd om ca 12500 m³sk. - Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Jakträtt i Sikeå Jaktlag - Bostadsbyggnader saknas - Två timmerlador för förvaring

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
134,9 ha
Skogsmark:
107,6 ha
Skogsimpediment:
9,6 ha
Åkermark:
17,7 ha
Fastighet:
Robertsfors Sikeå 35:1

Utgångspris/ försäljningssätt

3 800 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Robin
bild_David
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Robertsfors Sikeå 35:1

Skogsfastighet om 135 ha i Sikeå/Robersfors

Talldominerad skogsfastighet nära Sikeå/Robertsfors. Mycket goda drivningsförhållanden, då fem av sex skiften ligger i direkt anslutning till E4. - ca 650 m³sk S2-skog (korrigerad) - ca 10 650 m³sk G1-skog - Virkesförråd om ca 12500 m³sk. - Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Jakträtt i Sikeå Jaktlag - Bostadsbyggnader saknas - Två timmerlador för förvaring

Läge/visning

Fastigheten och dess fem skiften ligger belägna ca 56 km norr om umeå, längs E4 i riktning mot Skellefteå. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. Via vår hemsida kan ni med hjälp av GPS navigera till/på fastigheten samt få all nödvändig information för en grundlig undersökning.

Jakt

Fastigheten tillhör Sikeå Jaktklubb. I dagsläget sju stycken jägare. Generationsväxling pågår i jaktlaget.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, skogens ålder, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Naturvärden

Inga naturvärden eller biotopskydd finns registrerade på fastigheten. Däremot finns fornlämningar och sumpskog. Källa: (SeSverige).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 59800 kr

Kontakt

bild_Robin
bild_David
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter