VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård i Sörmland - 73 ha

Gården är belägen ca 4 km sydost om Valla och omfattar totalt 73,3 ha varav ca 28 ha är produktiv skogsmark och 38 ha är åker- och betesmark. Skogsmarkens virkesförråd uppgår till ca 4 200 m³sk och medelboniteten är beräknad till 7,2 m³sk per ha. Byggnationen består av en stilfull mangårdsbyggnad från år 1925, med en ljus putsad fasad och en boyta om ca 150 kvm. På gården finns även ett antal äldre ekonomibyggnader. Renoveringsbehov föreligger.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
73,2 ha
Skogsmark:
25,0 ha
Åkermark:
38,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Övrigmark:
10,0 ha
Virkesförråd:
4 186 m³sk
Boyta:
146 kvm
Fastighet:
Katrineholm Västra Vegred 2:2, 2:3
Västra Vegred 3
64162 Valla

Utgångspris/ försäljningssätt

7 500 000 kr
Anbud

Visning

2018-04-04 14:00 - 15:00

Vänligen lämna anmälan till visning. Skog, åker och beten kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och grödor.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm
Katrineholm Västra Vegred 2:2, 2:3

Gård i Sörmland - 73 ha

Gården är belägen ca 4 km sydost om Valla och omfattar totalt 73,3 ha varav ca 28 ha är produktiv skogsmark och 38 ha är åker- och betesmark. Skogsmarkens virkesförråd uppgår till ca 4 200 m³sk och medelboniteten är beräknad till 7,2 m³sk per ha. Byggnationen består av en stilfull mangårdsbyggnad från år 1925, med en ljus putsad fasad och en boyta om ca 150 kvm. På gården finns även ett antal äldre ekonomibyggnader. Renoveringsbehov föreligger.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Stilfull mangårdsbyggnad i 1 1/2 plan med källare som uppfördes omkring år 1925. Byggnaden har en stomme i trä med fasad av puts och träpanel under tak av tegel. Den taxerade boarean är 146 kvm och fördelar sig på 7 rum och kök, wc/dusch, hallar, förvaringsutrymmen och källare. Eldstädernas funktion är okänd och bostaden har ett omfattande renoveringsbehov. Uppvärmning via bergvärme (2008) samt enskilt avlopp till septitank. Vatten från egen källa.

Ladugård/loge

Byggnad i trä med murat mjölkrum, tak av tegel samt mindre del av plåt.

Övriga byggnader

Vagnslider/magasin Byggnad i trä under tak av plåt. Fd. hönshus Byggnad med putsad fasad med tak av plåt. Fd. svinhus Murad byggnad med tak av tegel. Vagnslider vid den norra gaveln. Bykstuga Byggnad i trä belägen öster om mangårdsbyggnaden.

Skogsuppgifter

Skogsmarken har inventerats av Erik Hansson, LRF Konsult i slutet av oktober 2017. Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken 28 ha med ett virkesförråd om ca 4 200 m³sk varav ca 2 500 m³sk är G2, S1 och S2 skog. En stor del av arealen består av skog i åldrarna 30 - 40 år som nyligen har gallrats och visar på en fin tillväxt. Fastighetens bonitet är beräknad till 7,2 m³sk per ha och den årliga tillväxten är beräknad till ca 160 m³sk per år under den kommande planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åker- och betesmark

Åkermark om 38 hektar enligt fastighetsregistret . Fastigheterna är belägna i gårdsstödsregion klass 2 och inägomarken är utarrenderad genom 5-årigt sidoarrende som tecknades den 14 mars 2016.

Jakt

God tillgång på klövvilt. Jakträtten samt fiskerätten ingår i jordbruksarrendet.

Oppunda Häradsallmänning

Fastigheten har mantal i Oppunda Häradsallmänning (Västra Vegred 2:3 har 0,79496 mantal och Västra Vegred 2:2 har 0,25 mantal). Den årliga utdelningen har uppgått till ca 3000 kr per mantal under perioden 2012-2016.

Slutstädning

Slutstädning av byggnader kommer ej att ske.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 506000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm

Liknande fastigheter