VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åkermark på Vara-slätten!

Jordbruksfastighet om 21 ha utan byggnation där 20 ha utgörs av högklassig åkermark på mellanlera. Fastigheten är belägen i Vässby c:a 9 km sydost om Vara. Bud oss tillhanda senast 2018-04-12.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
21,0 ha
Åkermark:
20,0 ha
Övrigmark:
1,0 ha
Fastighet:
Vara Vässby 1:16

Utgångspris/ försäljningssätt

4 000 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara
Vara Vässby 1:16

Åkermark på Vara-slätten!

Jordbruksfastighet om 21 ha utan byggnation där 20 ha utgörs av högklassig åkermark på mellanlera. Fastigheten är belägen i Vässby c:a 9 km sydost om Vara. Bud oss tillhanda senast 2018-04-12.

Åkermark

Åkermarken utgörs av 20,02 ha i en ägofigur. Jordarten består i huvudsak av mellanlera. Dräneringen är väl fungerande där det västra skiftet om 9,11 ha samt c:a 1 ha i fastighetens sydöstra del dränerades om 2007 med 14 meter mellan sugdikena. Årets växtodling består av 9,11 ha höstvete och 10,91 ha havre. Det västra skiftet om 9,11 ha överlåts höstplöjt och det östra skiftet om 10,91 ha överlåts med stubb.

Dikningsföretag

Fastigheten har del i Mellomgården-Frälsegårdens dikningsföretag. Större delen är dock igenlagt och de öppna dikena rensas idag av respektive fastighetsägare. ​

Övrig mark

Övrig mark består av väg och en f.d. branddamm som nu är gräsyta.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår utan särskilt vederlag och kommer att överlåtas till köparen i god tid inför 2019 års SAM-ansökan.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad t.o.m. 2018-11-01 och därefter tillgänglig för köparen. Köparen bereds möjlighet att i samråd med arrendatorn höstså del av arealen.

Arrende vindområde

Ett arrendeavtal finns upprättat med TL-Vind AB, avseende vindområde från ett vindkraftverk. Köparen övertar upprättat arrendeavtal som gäller för en tid av 30 år från igångsättningen av verket, vilket var år 2011. Den årliga arrendeintäkten för fastigheten uppgår till c:a 6 000 kr/år. För mer information om arrendeavtal, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt ev. växande gröda. På lrfkonsult.se/fastigheter finns en gårdskarta med aktiv kartvy där du direkt i din iPhone eller iPad med hjälp av GPS får information om vart på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Tillträde sker den 1/11 2018 eller enligt överenskommelse.

Externa hemsidor

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara

Liknande fastigheter