VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Obebyggd skogsfastighet, 8 ha

Tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet med utmärkt tillväxt och lättillgängligt läge. Total areal om ca 8 ha. Ottarp är en fastighet för framtiden med fina plant- och ungskogar av gran med hög bonitet. Perfekt för förstagångsköparen eller som tillköpsmark. Jakt- och fiskerätt medföljer fastigheten. Fastigheten ligger ca 8 km söder om Hästveda.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
8,2 ha
Skogsmark:
8,2 ha
Fastighet:
Hässleholm Ottarp 1:22

Utgångspris/ försäljningssätt

550 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Felix
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Hässleholm Ottarp 1:22

Obebyggd skogsfastighet, 8 ha

Tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet med utmärkt tillväxt och lättillgängligt läge. Total areal om ca 8 ha. Ottarp är en fastighet för framtiden med fina plant- och ungskogar av gran med hög bonitet. Perfekt för förstagångsköparen eller som tillköpsmark. Jakt- och fiskerätt medföljer fastigheten. Fastigheten ligger ca 8 km söder om Hästveda.

Byggnader

Vedskjul

På fastigheten finns ett mindre vedskjul.

Skogsuppgifter

Areal enligt uppmätning på kartan om ca 8 ha. Skogsmarken utgörs till mestadels av gran i yngre ålder samt en mindre andel bok- och alskog.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Till fastigheten följer en andel i Ottarp S:2 vilket innebär båtplats och fiskerätt i Ottarpssjön.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2000 kr

Vägbeskrivning

Från väg 23 utanför Hässleholm: Kör norrut mot Osby, kör av mot Broby på väg 119. I en skarp högersväng strax norr om Laxbro svänger ni av mot Ballingslöv. Kör ca 2 km innan ni tar av mot Källstorp och fortsätter ca 2 km längs grusvägen innan ni är inne på fastigheten. Se även bifogade kartor.

Kontakt

bild_Felix
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter